mask

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

(Baonghean.vn) - Chiều 14/8, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2018. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Đảng ủy Khối Hoàng Văn Nhiên.
Toàn cảnh buổi lễ bế giảng. Ảnh: Quốc Đạt
Toàn cảnh buổi lễ bế giảng. Ảnh: Quốc Đạt

Sau 8 ngày học, các học viên đã được nghe giảng 10 chuyên đề theo quy định về chương trình học tập lý luận chính trị cho đảng viên mới của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: những kiến thức lý luận cơ bản cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối Cách mạng Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng Đảng về đạo đức; các nội dung phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Kết thúc khóa học, 72 học viên tham gia khóa học được công nhận hoàn thành chương trình, trong đó 19 học viên đạt loại giỏi, 51 học viên đạt loại khá. Tại lễ bế giảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tuyên dương, khen thưởng 13 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Hoàng Văn Nhiên biểu dương tinh thần, thái độ và kết quả học tập của lớp; đồng thời, đưa ra những nhiệm vụ cụ thể, đề nghị các học viên sau khi kết thúc khóa học trở về cơ quan, đơn vị công tác, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu trên cương vị công tác của mình, chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin mới