mask

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) - Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Chiều 12/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục phần thảo luận. Đại hội cũng thông qua báo cáo tổng hợp góp ý tại Đại hội các dự thảo: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX…

Đại hội đã bầu 13 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: Thái Trường

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để thực hiện mục tiêu trên, Nghị quyết đặt ra 26 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 14 - 14,5%; Giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 98 - 100 triệu đồng/người/năm; Huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn tặng hoa cho các đồng chí không tham gia Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới. Ảnh: Thái Trường
Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn tặng hoa cho các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới. Ảnh: Thái Trường

Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 62% và tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề chiếm 54 - 55%. Số lao động được giải quyết việc làm mới hàng năm là 1.750 - 1.800 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân mỗi năm từ 0,1 - 0,3%.

Nghị quyết cũng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 mũi đột phá phát triển. Trong đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là chất lượng nguồn nhân lực khu vực hành chính công cấp huyện, xã và nguồn nhân lực lao động ứng dụng khoa học công nghệ.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 3
Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn bế mạc Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn với chuỗi liên kết, xây dựng nhiều mô hình liên kết giữa người nông dân và doanh nghiệp. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện nhà tiếp tục phát huy truyền thống “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang”, đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra.

Tin mới