Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Kết quả của Đại hội có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, là động lực thúc đẩy Đảng bộ vươn lên ngang tầm nhiệm vụ mới: Xây dựng thành phố Vinh phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị hiện đại, văn minh, giàu mạnh và sớm trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ.

Sáng 17/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Vinh, tỉnh Nghệ An lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung chương trình do Đại hội đề ra và tiến hành bế mạc.

Tại phiên làm việc, Đại hội thảo luận chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo trên địa bàn; thông qua tổng hợp góp ý tại Đại hội các dự thảo: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX…

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện sự nhất trí trên các lĩnh vực, các vấn đề thuộc về quan điểm, đường lối, về đánh giá tình hình, rút ra được những kinh nghiệm quý báu, bổ ích, đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, các khâu đột phá của Đảng bộ trong thời kỳ mới. 

Mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Mở rộng không gian đô thị, huy động hiệu quả mọi nguồn lực đưa thành phố Vinh phát triển nhanh, bền vững; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Từng bước xây dựng nền tảng của đô thị thông minh và trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung bộ trên một số lĩnh vực: Thương mại, du lịch, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục - đào tạo.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Để thực hiện mục tiêu trên, Nghị quyết xây dựng 24 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng giai đoạn năm 2021 - 2025 đạt 10 - 11%. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng: 33 - 34%; dịch vụ: 65 - 66%; nông nghiệp: 0,5 - 1%; giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2025 đạt 170 - 175 triệu đồng. 

Thu ngân sách đến năm 2025 trên địa bàn đạt 8.500 tỷ đồng; trong đó phân cấp thành phố quản lý năm 2025 là 2.805 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2020 - 2025 là 130.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ lao động được đào tạo trên 73%, trong đó, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề đạt 50%. Số lao động được giải quyết việc làm hàng năm là 4.500 người. 

Tỷ lệ giảm hộ nghèo hàng năm 0,01 - 0,02%; phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn dưới 0,15% và giảm nghèo bền vững đối với những hộ cận nghèo.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vinh khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã ra mắt nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Vinh nhiệm kỳ mới tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIII không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIV. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu bế mạc, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh nhấn mạnh: Thành công của Đại hội là niềm vui, nguồn cổ vũ to lớn. Kết quả của Đại hội có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, là động lực thúc đẩy Đảng bộ vươn lên ngang tầm nhiệm vụ mới: xây dựng thành phố Vinh phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị hiện đại, văn minh, giàu mạnh, và sớm trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Bắc Trung bộ góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành tỉnh khá, là trung tâm kết nối phát triển của vùng Bắc Trung bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vinh khóa XXIV ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Để hoàn thành nhiệm vụ trọng trách mà Đại hội giao phó, Đại hội bày tỏ sự mong muốn tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ mà trước hết là mỗi một đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa XXIV cần nêu cao gương mẫu, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc, năng động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

“Sau Đại hội, đề nghị các đại biểu mang tinh thần thành công của Đại hội để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ, cùng với cấp ủy, chính quyền, chuyên môn xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội”, Bí thư Thành ủy Vinh nói, đồng thời thay mặt Đại hội kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Diễn ra từ chiều 15/7,  trong chương trình làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Vinh lần thứ XXIV đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 40 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vinh đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái cử chức vụ Bí thư Thành ủy Vinh và các đồng chí: Nguyễn Văn Lư và Trần Ngọc Tú tái cử Phó Bí thư Thành ủy Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vinh cũng đã bầu 5 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Thành Duy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới