mask

Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh thông báo tuyển dụng

(Baonghean) - Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện, cụ thể như sau:

1. Điều kiện tuyển dụng:

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; 

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định; 

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có bằng tốt nghiệp theo vị trí việc làm

- Ngoại ngữ trình độ bậc 1 (A2) (hạng IV); bậc 2 (A2) (hạng III) hoặc tương đương trở lên

- Tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao theo vị trí việc làm.

- Sức khỏe tốt, đạo đức tốt

- Có nguyện vọng công tác lâu dài tại bệnh viện

- Không thuộc diện trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế; đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

2. Số lượng, vị trí việc làm và yêu cầu chuyên môn cần tuyển:

Bác sỹ: 09 người; Kỹ thuật Y hạng III: 01 người; Kế toán viên: 03 người; Điều dưỡng hạng IV: 15 người; Y sỹ YHCT: 01 người; Hộ sinh hạng IV: 04 người; Kỹ thuật Y hạng IV: 03 người; Dược hạng IV: 05 người; Chuyên viên: 01 người; Quản trị mạng: 02 người.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

a. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 ban hành theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ);

b. Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh cỡ 4x6 cm (có xác nhận và đóng dấu của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan công tác nếu là người làm việc hợp đồng lao động tại cơ quan) trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chuyên môn, các chứng chỉ, bảng điểm theo yêu cầu của ngạch cần tuyển; 

d. Bản sao giấy khai sinh;

e. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 

f. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp trong vòng 3 tháng trở lại đây; 

g. Ảnh màu 4x6 cm cùng loại: 02 cái, chụp 6 tháng trở lại đây (ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh phía sau ảnh); 

Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22 x 32cm, ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có); Các bản sao văn bằng, chứng chỉ và bản sao các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển phải có công chứng nhà nước. Hồ sơ dự tuyển không trả lại cá nhân.

Lưu ý: Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại

4. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh

- Thơi gian nhận hồ sơ: 28/ 8/ 2017 đến hết ngày 26/ 9/ 2017

5. Thời gian xét tuyển

Thời gian xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện GTVT Vinh sẽ thông báo sau cho thí sinh.

6. Hình thức xét tuyển:

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển. 

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm:

+ Về kiến thức: Kiến thức chuyên môn, pháp luật, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng xử lý công việc.

+ Về hiểu biết hệ thống cơ quan nơi người tham gia dự tuyển và những kiến thức kinh tế xã hội có liên quan.

Nội dung phỏng vấn phù hợp với chuyên môn được đào tạo và vị trí việc làm cần tuyển, nội dung cụ thể do Hội đồng tuyển dụng viên chức quy định. 

                                                                                                       Gíam đốc: Lê Văn Tiệc

Tin mới