mask

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An sẽ trở thành vệ tinh của Bệnh viện Phổi Trung ương

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đồng ý chủ trương đưa Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An tham gia là Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Phổi Trung ương.

Theo công văn số 3809/UBND-VX về “Tham gia dự án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Phổi Trung ương”, ngày 31/5/2018, UBND tỉnh giao Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An phối hợp với Bệnh viện Phổi Trung ương lựa chọn các đơn vị vệ tinh để xây dựng kế hoạch và hoàn thiện các thủ tục theo quy định để triển khai thực hiện.

Bệnh viện đầu tư máy MGIT – BACTEC xét nghiệm tại Khoa Vi sinh.Ảnh:Đinh Nguyệt
Bệnh viện Lao và bệnh phổi Nghệ An đầu tư máy MGIT – BACTEC tại Khoa Vi sinh. Ảnh: Đinh Nguyệt

Sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An đã đăng ký 1 đơn vị vệ tinh: Khoa Vi sinh kỹ thuật nuôi cấy VCL trên máy MGIT – BACTEC và làm kháng sinh đồ.

Hiện nay, Bệnh viện đã chuẩn bị về nguồn nhân lực, đầu tư các cơ sở vật chất, trang thiết bị gồm phòng nuôi cấy đạt an toàn sinh học cấp 2, máy BACTEC-MGIT 320, 960 cho khoa Vi sinh để chuẩn bị cho việc tiếp nhận kỹ thuật.

Máy xét nghiệm định danh và kháng sinh đồ tự động được Bệnh viện đầu tư tại Khoa vi sinh.Ảnh:Đinh Nguyệt
Máy xét nghiệm định danh và kháng sinh đồ tự động được Bệnh viện đầu tư tại Khoa Vi sinh. Ảnh: Đinh Nguyệt

Trở thành đơn vị vệ tinh của Bệnh viện Phổi Trung ương, sẽ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa chất lượng cao cho người dân của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An, giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên./.

Tin mới