mask

Bệnh viện Quân y 4 phát động phong trào thi đua chung tay vì người nghèo

(Baonghean.vn) - Ngày 1/12,  Bệnh viện Quân y 4 (Cục Hậu cần, Quân khu 4) tổ chức Phát động phong trào thi đua “Bệnh viện Quân y 4 chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, Bệnh viện đã yêu cầu các khoa, ban chủ động phối hợp, chung sức giúp đỡ chính quyền và nhân dân địa phương nơi đóng quân xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

4 khối và các tổ chức quần chúng ký giao ước thi đua.
4 khối và các tổ chức quần chúng ký giao ước thi đua.

Bệnh viện Quân y 4 xác định giúp đỡ xã Hưng Lộc (TP Vinh), mỗi cán bộ, nhân viên có việc làm thiết thực vì người nghèo; đến năm 2020 các địa phương, gia đình được Bệnh viện giúp đỡ đạt và vượt chỉ tiêu của Chính phủ về giảm tỷ lệ hộ nghèo, người nghèo.

Tích cực hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, trong đó, đặc biệt chú trọng đến người nghèo thuộc đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và gia đình thương binh, liệt sĩ.

                                                             Lê Phú

Tin mới