mask

BHXH tỉnh tổng rà soát thông tin hộ gia đình tham gia BHYT

(Baonghean.vn) - Để việc rà soát, xác minh thông tin mẫu DK 01 - DC đảm bảo chất lượng, đạt hiệu quả cao, thời điểm này BHXH các địa phương đã và đang tiến hành tổ chức triển khai thí điểm tại 1 số phường, xã, thị trấn trên địa bàn.

.

NPV

Tin mới