mask

Bí thư Tỉnh ủy: Cần chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng con người thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh gợi mở một số giải pháp và yêu cầu thành phố Vinh chú trọng đến chất lượng con người, từ đội ngũ cán bộ, công chức đến người dân cùng có trách nhiệm xây dựng, phát triển thành phố.
d
Sáng 28/8, đoàn công tác Tỉnh ủy có cuộc làm việc với Thành ủy Vinh theo chương trình kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Phát triển chưa tương xứng là trung tâm vùng

Đối với TP. Vinh, trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII là tập trung thực hiện Đề án phát triển TP. Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2020 theo Quyết định số 2468/QĐ-TTg, ngày 29/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhìn lại sau gần 4 năm thực hiện đề án, thành phố có bước phát triển kinh tế khá nhanh và toàn diện. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2018 đạt 8,54%; giá trị gia tăng theo giá hiện hành tăng 12,31%/năm, chiếm khoảng 25% tổng giá trị gia tăng của tỉnh.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 84,5 triệu đồng, cao gấp 2,23 lần mức bình quân chung của tỉnh. Thu ngân sách tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2016 - 2018 hơn 2.300 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng được đầu tư, góp phần tạo bước chuyển về mặt đô thị Vinh.

Đồng chí Phan Đức Đồng
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh cho rằng, việc triển khai một số đề án chưa xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu dài hạn, ngắn hạn hay nội dung nào làm trước, làm sau để tập trung chỉ đạo. Ảnh: Mai Hoa

Triển khai Đề án; Phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020"; thành phố đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng, triển khai 14 đề án thuộc các lĩnh vực; trong đó có 6 đề án đã được phê duyệt trước đó và 8 đề án xây dựng mới.

Trong 8 đề án xây dựng mới, hiện đã có 3 đề án được phê duyệt; 3 đề án chưa được phê duyệt; 2 đề án chưa triển khai do không đủ điều kiện thực hiện.

Thành phố cũng đã định hình được các yếu tố, tạo tiền đề trở thành trung tâm vùng ở 5 lĩnh vực: giáo dục - đào tạo; y tế; công nghệ thông tin; khoa học công nghệ; du lịch.

Bên cạnh những thành tựu, tại cuộc làm việc, nhiều vấn đề khó khăn, hạn chế được lãnh đạo các sở, ngành và thành phố phân tích, mổ xẻ cụ thể. Đáng chú ý, thành phố Vinh chưa phát triển tương xứng là trung tâm vùng; thiếu các điều kiện phát triển trung tâm về lĩnh vực tài chính, thương mại, công nghiệp công nghệ cao và văn hóa - thể thao.

Một góc đô thị Vinh. Ảnh tư liệu
Một góc đô thị Vinh. Ảnh tư liệu

Lý giả nguyên nhân, theo Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng, việc triển khai một số đề án chưa xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu dài hạn, ngắn hạn hay nội dung nào làm trước, làm sau để tập trung chỉ đạo. Thành phố cũng chưa có dự án động lực để thay đổi diện mạo.

Về ý chí chủ quan, thiếu sót của thành phố chưa thật sự chủ động đeo bám, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để triển khai; mặt khác, trách nhiệm của các sở, ngành - chủ của từng đề án cũng chưa lãnh đạo, chỉ đạo tập trung.

Từ thực tiễn đó, Bí thư Thành ủy Vinh đề nghị tỉnh nên giao cho một cơ quan đầu mối chủ trì rà soát, đánh giá lại việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của đề án, trên cơ sở đó đề ra giải pháp hữu hiệu cho thời gian tới. Đồng thời, tỉnh cần có cơ chế đặc thù riêng cho thành phố để xứng với vị trí đầu tàu tăng trưởng kinh tế của tỉnh và trung tâm vùng Bắc Trung Bộ; khâu nối với các bộ, ngành Trung ương để hiện thực các mục tiêu, chỉ tiêu đề án.

Đồng chí
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, thành phố Vinh cần chủ động đề xuất các cơ chế đặc thù cụ thể liên quan đến phát triển kinh tế hộ, phát triển đội ngũ doanh nhân, khởi nghiệp... Ảnh: Mai Hoa
Cần những giải pháp quyết liệt

Kết luận tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, thời gian của nhiệm kỳ chỉ còn lại hơn 1 năm, nhưng soi vào đề án chung và đề án từng lĩnh vực thì vẫn đang còn nhiều chỉ tiêu chưa thực hiện được.

Vì vậy, trước mắt, yêu cầu TP. Vinh và các sở, ngành cần rà soát, đánh giá chính xác các đề án; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cấp và cá nhân, rút ra bài học kinh nghiệm.

Gắn với đó, cân nhắc để điều chỉnh một số chỉ tiêu phù hợp với sự phát triển đang đặt ra; đề ra các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cho thời gian tới; đề cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành và thành phố. Về phía thành phố Vinh phải xây dựng kế hoạch cụ thể và quyết tâm cao trong chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu kết luận. Ảnh: Mai Hoa 

Trăn trở về điều kiện nguồn lực khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, để đảm bảo nguồn lực đầu tư phát triển, thành phố phải chủ động nghiên cứu các giải pháp tạo nguồn lực thông qua khai thác quỹ đất; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể phát triển sản xuất, kinh doanh, gắn với thu hút đầu tư các doanh nghiệp bên ngoài, kể cả con em xa quê….

TP. Vinh cũng cần chú trọng đến chất lượng con người thành phố, từ đội ngũ cán bộ, công chức đến người dân cùng có trách nhiệm xây dựng, phát triển thành phố; gắn với phát triển khoa học công nghệ. Song song với đó, quan tâm xây dựng, phát triển văn hóa mang tính đặc sắc, vừa có nét đẹp riêng, vừa văn minh và gắn với truyền thống để tạo sức dẫn thu hút đầu tư cũng như phát triển du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy gợi mở một số khâu đột phá mà thành phố cần tập trung, bao gồm phát triển đô thị; phát triển dịch vụ; thúc đẩy tăng trưởng nguồn thu ngân sách; quyết liệt thu hồi các dự án không triển khai… 

Tin mới