Bí thư Tỉnh ủy: Cần xử lý cán bộ TN-MT không thực hiện nâng cao chất lượng cải cách hành chính

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh lưu ý, Sở Tài nguyên và Môi trường phải nỗ lực cao hơn nữa để nâng cao chất lượng cải cách hành chính; phải có chế tài xử lý cán bộ khi không thực hiện tốt nhiệm vụ trên.
Sáng 19/8, Đoàn kiểm tra số 9 của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020.
a
Dự cuộc làm việc có đồng chí Cao Thị Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng dự. Ảnh: Thanh Lê

 Còn cán bộ, công chức tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, kỹ năng giải quyết công việc chưa tốt

Là đơn vị có nhiều thủ tục hành chính (TTHC) quản lý Nhà nước liên quan đến tổ chức và người dân, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Nghị quyết chuyên đề và kế hoạch, các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC).

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Duy Việt báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính của đơn vị. Ảnh: Thanh Lê
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Duy Việt báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính của đơn vị. Ảnh: Thanh Lê

Theo đó, Sở đã thực hiện cắt giảm thời gian xử lý TTHC và giảm một số bước trong TTHC. Đến nay, Sở đã thực hiện rà soát trình cắt giảm thời gian xử lý nội bộ TTHC trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và lĩnh vực tài nguyên; ủy quyền định giá đấu giá đất cho cấp huyện.

Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức và cá nhân khi thực hiện TTHC tại Sở TNMT Nghệ An theo 4 hình thức: phát phiếu khảo sát trực tiếp; gửi qua đường bưu điện; phát phiếu khảo sát tại bộ phận một cửa; gửi phiếu khảo sát qua hộp thư điện tử cho tổ chức, cá nhân.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở đã tiến hành khảo sát, công bố kết quả đối với 220 tổ chức, cá nhân có liên quan.

Giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Thanh Lê
Giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh đó, Sở đã nghiêm túc chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ đồng thời thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức vi phạm đạo đức công vụ.

Kết quả, từ năm 2016 đến nay Sở đã thực hiện 33 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác CCHC tại các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc.

Bên cạnh kết quả đạt được, Sở Tài nguyên và Môi trường nêu rõ tồn tại hạn chế trong công tác CCHC đó là: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 chưa đạt; cơ sở vật chất thực hiện CCHC chưa đáp ứng yêu cầu; vẫn còn một số cán bộ, công chức tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, kỹ năng giải quyết công việc chưa tốt, ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng giải quyết TTHC,…

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng phản ánh bất cập, vướng mắc trong thực hiện các luật: Đất đai, Môi trường, Khoáng sản gây khó khăn cho cơ sở trong quá trình thực hiện; cùng đó là khó khăn trong xử lý rác thải sinh hoạt,...

Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường trao đổi nghiệp vụ về quản lý đất đai. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường trao đổi nghiệp vụ về quản lý đất đai. Ảnh: Thanh Lê

Thảo luận tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ một số nội dung: Đánh giá xếp loại cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ được giao; bất cập phí cấp hồ sơ; ban hành quy định tiêu chuẩn, tiêu chí điều kiện chức danh cán bộ lãnh đạo cấp phòng của ngành ở cấp huyện; tăng cường quản lý Nhà nước về đấu giá đất, chất lượng quy hoạch đất đai...

Đoàn cũng đề nghị Sở làm rõ về tiến độ việc thành lập văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cùng cấp; thực hiện cơ chế tự chủ ở các đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản bộ máy; công tác chỉ đạo của ngành đối với cấp cơ sở về công tác CCHC; luân chuyển cán bộ địa chính cấp xã; cấp quyền sử dụng đất; quản lý Nhà nước về cấp phép và quản lý mỏ khai thác khoáng sản, đánh giá tác động môi trường (ĐTM); chậm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…

Tránh tình trạng nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp

Kết luận tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận, đánh giá cao việc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện Đề án CCHC cơ bản đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị phụ trách nhiều lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, vấn đề cốt lõi để nâng cao hiệu quả công tác CCHC chính là yếu tố con người, trước hết là nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đến từng cán bộ, công chức xử lý công việc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

“Sở cần có các biện pháp quản lý chặt, nêu cao ý thức, trách nhiệm đạo đức công vụ của từng cán bộ, công chức, tránh tình trạng nhũng nhiễu với người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó là nâng cao chất lượng công việc, hạn chế tối đa sai sót. Sở cần phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý tài nguyên và môi trường” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh lưu ý, Sở TNMT phải nỗ lực cao hơn nữa để nâng  chất lượng CCHC, nhất là việc ký cam kết thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức không phải là phong trào mà phải có chế tài xử lý khi vi phạm khi không thực hiện; thực hiện tốt các giải pháp khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với việc cung cấp dịch vụ công của đơn vị.

Là đơn vị liên quan nhiều đến việc giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường còn phải là nơi tạo hình ảnh tốt đẹp giữa cán bộ, công chức Nhà nước đối với người dân.

Cùng đó, Sở cần tiếp tục rà soát, cắt giảm TTHC thuộc thẩm quyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ; sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả;...

Tin mới