Bí thư Tỉnh ủy: Mặt trận Tổ quốc là mái nhà chung, quy tụ khối đoàn kết toàn dân tộc

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh vai trò của MTTQ là mái nhà chung quy tụ ý chí, sức mạnh trí tuệ của khối đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và phát triển bền vững của tỉnh.
Sáng 29/6, tại thành phố Vinh, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức phiên đại hội chính thức nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động MTTQ nhiệm kỳ 2014  - 2019, xây dựng mục tiêu, chương trình hành động của MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024; đồng thời hiệp thương Ủy viên UBMTTQ tỉnh nhiệm kỳ mới.
 
321 đại biểu chính thức dự đại hội
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Về phía  lãnh đạo tỉnh có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và hơn 321 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh.

Báo cáo chính trị và các báo cáo tham luận trình bày tại đại hội đã khẳng định, nhiệm kỳ 2014 - 2019, thực hiện chương trình hành động của MTTQ tỉnh, MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy.

Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xây dựng “Quỹ Vì người nghèo” và Chương trình “Tết Vì người nghèo” đã trở thành nét đẹp văn hóa riêng có của Nghệ An đưa Tết đến với mọi người nghèo, gia đình nghèo trong toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Thông qua tuyên truyền, vận động của MTTQ các cấp, đến nay, nhân dân đã tự nguyện đóng góp 5.658 tỷ đồng; tự nguyện hiến trên 8 triệu mđất; ủng hộ 6,39 triệu ngày công để xây dựng nông thôn mới (NTM). Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh hiện có 56 thôn, bản và 218/431 xã, 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM.

Giai đoạn 2014 - 2019, Quỹ "Vì người nghèo" đã huy động hơn 210 tỷ đồng và kết quả huy động Tết Vì người nghèo năm sau cao hơn năm trước, từ 26 tỷ đồng năm 2014 đến năm 2019 đạt hơn 70 tỷ đồng.
 

Hoạt động giám sát, phản biện theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị được MTTQ và các tổ chức thành viên chủ động triển khai và chọn lọc nội dung có trọng tâm, trọng điểm và thiết thực; góp phần phát hiện và kiến nghị các cấp ủy, chính quyền khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và quản lý Nhà nước.

Thông qua tuyên truyền, vận động của MTTQ và các thành viên, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo ở cơ sở có nhiều thiết thực, hiệu quả. Ảnh: Mai Hoa

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo MTTQ các cấp chủ trì triển khai hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền cơ sở với nhân dân tại 480 xã, phường, thị trấn theo định kỳ 2 lần/năm; gắn với quan tâm giám sát sau đối thoại, góp phần tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cũng như giải tỏa bức xúc trong nhân dân, hạn chế đơn thư, khiếu kiện đông người, vượt cấp, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Công tác dân tộc, tôn giáo và đối ngoại nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức thành viên được đổi mới, linh hoạt, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. 

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu nhấn mạnh, yêu cầu MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An cần phát huy vai trò liên minh chính trị và chủ trì, phối hợp phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy sự phát triển chung của quê hương, đất nước. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh kết quả tích cực, đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Đó là phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc có lúc, có nơi còn hạn chế. Công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tình hình nhân dân ở một số địa phương có lúc chưa kịp thời.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua của MTTQ và các tổ chức thành viên có lúc còn chồng chéo, chưa làm chuyển biến căn bản trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như nâng cao đời sống nhân dân. Tổ chức bộ máy Mặt trận ở một số địa phương chậm được kiện toàn, đổi mới, cơ chế hoạt động còn gặp nhiều khó khăn.

Đại hội cũng xác định mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 với quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của MTTQ, góp phần xây dựng Nghệ An giàu mạnh, văn minh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng bức trướng chúc mừng đại hội. Ảnh: Mai Hoa.
MTTQ phải là mái nhà chung quy tụ khối đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao vai trò và đóng góp của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cũng như tinh thần đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần vào thành tích chung của tỉnh nhà thời gian qua.

Khẳng định đoàn kết là sức mạnh của toàn dân tộc, là nền tảng để phát triển, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu, MTTQ tỉnh trong nhiệm kỳ mới phải lãnh đạo làm tốt nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

MTTQ phải thực sự là mái nhà chung để mọi tầng lớp nhân dân, mọi dân tộc, tôn giáo, mọi lứa tuổi và đồng bào người Nghệ An phát huy lòng yêu nước, ý chí, trí tuệ của mình để xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Các đại biểu trao đổi bên lề đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Song song với đó, MTTQ và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động tổ chức thực hiện sâu rộng và có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội; xóa đói, giảm nghèo, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp cần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và người dân. Đổi mới toàn diện các hoạt động trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của MTTQ.

Để thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trên, MTTQ tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động thiết thực, sâu sát với dân, tăng cường đối thoại, hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư; gắn với chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm vận động quần chúng và kinh nghiệm thực tiễn; tập hợp rộng rãi đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia, những người có uy tín để thực hiện tốt nhiệm vụ chung.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 tặng hoa các đồng chí Ủy viên khóa cũ thôi làm nhiệm vụ. Ảnh: Mai Hoa
Dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đã trao tăng Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mai Hoa

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới