mask

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh lưu ý 4 vấn đề với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trích đăng phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
...Hôm nay, tôi rất vui mừng được tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, khách quý và 321 vị đại biểu, đại diện cho khối đại đoàn kết, thống nhất ý chí của các dân tộc, tôn giáo, các thành phần và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà đã hội tụ về đây tham dự Đại hội.
Qua các vị đại biểu và các đồng chí, tôi xin gửi đến toàn thể đồng bào trong toàn tỉnh, người Nghệ An ở ngoài tỉnh và nước ngoài những tình cảm sâu sắc, lời thăm hỏi chân tình, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

 Kính thưa các quý vị đại biểu!

Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; động viên các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, MTTQ Việt Nam.

Vai trò của MTTQ tỉnh được thể hiện tích cực, toàn diện. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh nhà tiếp tục được mở rộng và củng cố, sự đồng thuận xã hội được tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; tạo cơ sở vững chắc cho sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế của tỉnh.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Cách đây 50 năm, trong bức thư cuối cùng gửi Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An, Bác Hồ đã căn dặn: Phải thực hành dân chủ thật tốt; tập trung phát triển kinh tế, sớm đưa Nghệ An là một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc; chăm lo đời sống nhân dân...

Những năm qua, những điều căn dặn của Người vẫn còn nguyên giá trị, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng và định hướng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; tôi xin lưu ý MTTQ và các tổ chức thành viên một số vấn đề sau.

Thứ nhất, đoàn kết là sức mạnh của toàn dân tộc. Xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất là nền tảng để phát triển; thúc đẩy xóa đói, giảm nghèo, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn. MTTQ tỉnh phải lãnh đạo làm tốt nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Mặt trận phải thực sự là mái nhà chung để mọi tầng lớp nhân dân, mọi dân tộc, tôn giáo, mọi lứa tuổi và đồng bào người Nghệ An phát huy lòng yêu nước, ý chí, trí tuệ của mình để xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. 

Trên tinh thần phát huy những điểm tương đồng, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, thực hiện công bằng và bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng của nhân dân để tiếp tục củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân thực sự vững mạnh, có chiều sâu.

Phát huy vai trò MTTQ và cácr tổ chức thành viên trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Ảnh: Mai Hoa
Phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức thành viên trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Ảnh: Mai Hoa

Thứ hai, MTTQ và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động tổ chức thực hiện sâu rộng và có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Thảo luận, xây dựng các chương trình hành động, nhiệm vụ công tác bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc, phòng an ninh; đảm bảo an sinh xã hội; xóa đói, giảm nghèo; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Nội dung và phương thức hoạt động cần thiết thực, sâu sát với dân, tăng cường đối thoại, hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư. Phát huy vai trò của các cộng đồng tự quản ở thôn, xóm, làng, bản, tổ dân phố, hoạt động trên cơ sở hương ước, quy ước phù hợp với pháp luật.

Tập
Các đại biểu trao đổi bên lề đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Thứ ba, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp cần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội. Tích cực xây dựng hệ thống Mặt trận vững mạnh, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và người dân; phát huy dân chủ ở cơ sở; hướng dẫn người dân giám sát, phản biện.

Đồng thời với đó là chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm vận động quần chúng và kinh nghiệm thực tiễn; mở rộng đội ngũ cộng tác viên; nâng cao chất lượng hoạt động của các hội đồng, ban, tổ tư vấn, tập hợp rộng rãi đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia, những người có uy tín để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu thành phố Vinh chú trọng xây dựng văn minh đô thị. Ảnh: Mai Hoa
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các ông Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Ngọc Nguyên. Ảnh: Mai Hoa

Thứ tư, đề nghị cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Mặt trận; nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt nhiệm vụ. Quan tâm thực sự đến chính sách cán bộ làm công tác Mặt trận và đoàn thể, nhất là ở cơ sở và khu dân cư, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Đại hội lần thứ XIV, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An diễn ra vào thời điểm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Người gửi bức thư cuối cùng cho Đảng bộ và nhân dân Nghệ An.

Với quyết tâm mới, khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà tin tưởng MTTQ tỉnh sẽ có nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng, với chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng quê hương Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá nhất của cả nước như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Tin mới