mask

Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh 7 nhiệm vụ trọng tâm tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XVII

(Baonghean.vn) - Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐNĐ tỉnh Nghệ An khoá XVII, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh có bài phát biểu quan trọng nhấn mạnh 7 nhiệm vụ trọng tâm cho kỳ họp.

Báo Nghệ An trích đăng bài bài phát biểu:

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XVII. Ảnh: Đức Anh
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Đức Anh

....

Năm 2017 là năm có nhiều dấu mốc quan trọng, với sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, bộ, ngành Trung ương. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tích cực phấn đấu với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao; đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nắm bắt kịp thời các cơ hội và khắc phục khó khăn; cùng với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân tỉnh nhà, nên kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực:

Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 27/27 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước đạt 8,25%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 32,26 triệu đồng/KH 32 triệu đồng. Công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới, thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả khá. Thu ngân sách ước đạt 12.031 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, xã hội hóa y tế ngày càng được mở rộng. Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,3%; an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực.

Hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh đã có nhiều cố gắng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; tập trung công tác thẩm tra, giám sát, qua đó đã phát hiện nhiều vấn đề cần quan tâm, mâu thuẫn, yếu kém và có những kiến nghị cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đã hoàn thành xây dựng dự thảo “Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An” để trình kỳ họp hôm nay. UBND tỉnh đã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, năng động, sáng tạo hướng về người dân và doanh nghiệp.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng của HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, những đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh để đạt được kết quả trong năm vừa qua.

Bên cạnh những kết quả đã được, chúng ta nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có lúc, có nơi thiếu quyết liệt, hiệu quả chưa cao; tính chủ động giải quyết các vấn đề ở một số cơ sở còn hạn chế. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Nợ đọng BHXH vẫn còn lớn. Việc xây dựng và nhân rộng mô hình kinh tế tốt ở nông thôn chưa mạnh.

Công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên khoáng sản, môi trường còn nhiều tồn tại. Tình hình mất an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu. Tình hình an ninh trật tư vẫn tiềm ẩn phức tạp, tai nạn giao thông còn xảy ra nhiều. Vẫn còn một số ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm giải quyết tốt các vấn đề kiến nghị chính đáng của nhân dân; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, nhất là liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách chưa được giải quyết dứt điểm.

...

Năm 2018 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Dự báo năm 2018, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục đà phục hồi, khởi sắc hơn so với năm 2017.

Vì vậy tại kỳ họp này, tôi nhấn mạnh một số nội dung sau để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và quyết định:

Thứ nhất, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, HĐND tỉnh cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, kết luận của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 để bàn, quyết định mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 theo hướng phấn đấu các chỉ tiêu đạt cao hơn so với năm 2017, tạo nền tảng để phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau kỳ họp này, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm các nghị quyết mà HĐND tỉnh thông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, đồng tâm, hiệp lực, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.

Thứ hai, bám sát thực tiễn, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện có hiệu quả 7 Nghị quyết rất quan trọng, có tính chất chiến lược, là nền tảng về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5, 6 khóa XII thông qua. Tổ chức đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn 2050.

Thứ ba, tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Rà soát, tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch sản phẩm chủ yếu. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khuyến khích dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng năng suất, chất lượng và giá trị nông sản.

Nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống của người dân.

Thứ tư, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của sản xuất công nghiệp. Phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, gắn với các lợi thế về phát triển nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản, có hàm lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng và tỷ trọng giá trị nội địa cao, sử dụng tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn, nhất là những dự án trọng điểm. Tăng cường công tác quản lý các dự án sử dụng đất đô thị, đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch đô thị, nhà ở... góp phần chỉnh trang, phát triển hạ tầng đô thị ngày một văn minh, hiện đại.

Thứ năm, chăm lo, phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là vùng khó khăn, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục; đẩy mạnh tiến độ trường chuẩn quốc gia; thực hiện nghiêm túc các quy định về các khoản thu, chi trong trường học và tại các địa phương.

Tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững. Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh. Chú trọng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí, thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, cung cấp đầy đủ kịp thời, chính xác thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và những vấn đề xã hội quan tâm.

Thứ sáu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là vùng biên giới, vùng đặc thù. Chủ động  phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường phòng chống cháy nổ. Rà soát, xử lý kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Thứ bảy, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét thông qua “Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An”. Sau khi thông qua, đề nghị HĐND tỉnh tổ chức thực hiện Đề án nghiêm túc, đạt kết quả cao nhất; xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Do vậy, phải luôn đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt chức năng quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng về mọi mặt của tỉnh.

Tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội trên địa bàn để kịp thời phát hiện những, yếu kém, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả. Các đại biểu cần sát dân, gần dân hơn, lắng nghe và quan tâm giám sát, đôn đốc giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri; phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức tốt các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, phát hiện sớm các vấn đề và hành động có hiệu quả.

...

Chúng ta lại sắp bước vào một năm mới, năm 2018 nhiều cơ hội và cũng không ít khó khăn, thách thức; nhiệm vụ đặt ra phía trước hết sức quan trọng, cấp bách và nặng nề. Phát huy tinh thần đổi mới, đoàn kết và sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng rằng các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, quân, dân trong tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo đà để thực hiện thành công kế hoạch 5 năm (2016-2020).

Nhân dịp kỷ niệm 73 Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (1944 - 2017), 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (1989 - 2017). Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ và gửi lời thăm hỏi, tri ân sâu sắc đến các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước; chúc quý vị đại biểu, toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà lmạnh khỏe, hạnh phúc và chuẩn bị sang năm mới giành nhiều thắng lợi mới.

Nguyễn Đắc Vinh

(Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh)

* Đầu đề do Báo Nghệ An đặt.

Tin mới