Bí thư Tỉnh ủy: Nội dung cốt lõi để bảo vệ sức mạnh, uy tín của Đảng là công tác xây dựng Đảng

(Baonghean.vn) - Sự tồn vong của chế độ phụ thuộc vào uy tín của Đảng, và một trong những nội dung cốt lõi để bảo vệ uy tín, sức mạnh của Đảng chính là công tác xây dựng Đảng.

Đây là khẳng định của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII diễn ra chiều 17/9.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

 

Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng

Công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Qua đó nâng cao lòng tin, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận trong nhân dân.

Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban thường vụ và thường trực cấp ủy các cấp đã quan tâm nhiều hơn công việc kiểm tra chấp hành đường lối, chủ trương, Điều lệ Đảng.

Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm, xây dựng kiện toàn hệ thống tổ chức, từng bước sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thường xuyên củng cố tổ chức cơ sở Đảng, quan tâm chỉ đạo công tác phát triển đảng viên; thực hiện nghiêm túc công tác cán bộ, triển khai khá đồng đều các khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Tính từ 1/1/2016 – 30/6/2019 toàn tỉnh đã kết nạp thêm 18.453 đảng viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tham dự hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn

Phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước cụ thể hóa và ngày càng rõ nét. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo cấp ủy các cấp, các tổ chức Đảng triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định về thi hành Điều lệ Đảng nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; cấp ủy các cấp đã gắn kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng với kiểm tra, giám sát đảng viên là người đứng đầu; chú trọng kiểm tra, giám sát lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm và có dư luận bức xúc, nổi cộm; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bùi Thanh An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn

Tuy nhiên, báo cáo nêu rõ, việc cụ thể hóa chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của một số cấp ủy thiếu chủ động, chưa sáng tạo, chưa sát thực tế, còn rập khuôn, máy móc; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị ở một số nơi còn hình thức. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa tốt. Công tác đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội có lúc còn hạn chế, thiếu kịp thời…

Từ năm 2015 đến quý II/2019, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 7.333 lượt tổ chức Đảng, 14.832 lượt đảng viên; giám sát 4.657 lượt tổ chức Đảng, 11.244 lượt đảng viên... 

 

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã nêu một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Đó là việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII; kết quả nổi bật trong triển khai Đề án số 01/ĐA-TU của Tỉnh ủy về “Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 - 2020”; Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và những biểu hiện sai phạm tại cơ sở...
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nêu một số khó khăn trong công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất các giải pháp khắc phục. Trong đó nhấn mạnh việc tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, cần phát huy vai trò chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới; tăng cường công tác giám sát để phát hiện các sai phạm ngay tại cấp ủy, tổ chức.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn

Chú trọng xây dựng Đảng về chính trị

Khẳng định việc nâng cao công tác xây dựng Đảng là nội dung cốt lõi, xuyên suốt của toàn bộ hệ thống chính trị, nhằm không ngừng củng cố hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong đời sống xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho rằng phải hết sức coi trọng công tác này. Trong đó chú trọng xây dựng Đảng về chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người giữ vị trí đứng đầu cần hiểu và nắm bắt tốt lý luận, trên cơ sở đó vận dụng vào công tác xây dựng Đảng cũng như trong cuộc sống.

Cán bộ, đảng viên không chỉ nắm chắc nghị quyết mà còn phải cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết vào thực tiễn. Bởi lẽ chủ trương, nghị quyết cũng xuất phát từ thực tế và trở thành lý luận dẫn đường thúc đẩy sự phát triển của đời sống xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, nội dung cốt lõi để bảo vệ uy tín, sức mạnh của Đảng là công tác xây dựng Đảng. Ảnh: Đào Tuấn

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trên nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, cấp ủy các cấp không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, tiên phong gương mẫu trong cán bộ, đảng viên nhất là những cán bộ, đảng viên giữ vị trí lãnh đạo.

Đối với công tác cán bộ, kinh nghiệm thời gian qua cho thấy, Nghệ An đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình việc bố trí, điều động, phân công, phân nhiệm. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cũng được tiến hành hiệu quả. Tuy vậy, công tác này có nhiều khó khăn nên đòi hỏi các các cơ quan, ban, ngành, địa phương cần thực hiện công tâm, khách quan.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, sự tồn vong của chế độ phụ thuộc vào uy tín của Đảng, và một trong những nội dung cốt lõi để bảo vệ uy tín, sức mạnh của Đảng chính là công tác xây dựng Đảng. Chính vì vậy, các cơ quan, ban, ngành, địa phương phải ra sức thực hiện tốt nội dung này. Đây cũng là một trong những căn cứ, điều kiện để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX sắp tới.

Đào Tuấn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới