Bí thư Tỉnh ủy: Phát huy dân chủ trong quá trình chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, trong quá trình thảo luận Văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh, cần phát huy dân chủ, tôn trọng tất cả các ý kiến, sau đó thảo thuận đi dần đến sự thống nhất.

Sáng 30/9, tại Hội nghị lần thứ 16, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cho ý kiến dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chủ trì hội nghị. Ảnh: Thành Duy ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chủ trì hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Căn cứ Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, chương trình làm việc toàn khóa của Tỉnh ủy và Chương trình công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Đề cương sơ bộ. 

Trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, dự thảo Đề cương chi tiết đã được lấy ý kiến của Tiểu ban Văn kiện, Tổ tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Thường trực Tiểu ban Văn kiện đã chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng dự thảo Đề cương chi tiết.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Thành Duy ảnh 2
Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc,  các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận về chủ đề đại hội trên tinh thần đảm bảo 5 thành tố là về Đảng, về dân tộc, về đổi mới, về bảo vệ Tổ quốc và mục tiêu theo tinh thần hướng dẫn của Trung ương.

Kết cấu của Báo cáo chính trị gồm 2 phần chính: 

Phần thứ nhất là đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các đề mục của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, riêng phần kinh tế - xã hội đánh giá bao gồm cả kết quả thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2010 - 2020).

Phần thứ hai là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020 -2025, gồm các mục: dự báo tình hình; định hướng, quan điểm, mục tiêu phát triển; nhiệm vụ, giải pháp; nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển; lãnh đạo tổ chức thực hiện.

Đồng chí Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu góp ý vào dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025. Ảnh: Thành Duy ảnh 3
Đồng chí Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu góp ý vào dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở dự thảo Đề cương chi tiết, các ý kiến tại Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả đạt được như trong công tác xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, cải cách hành chính, thực hiện chính sách thu hút đầu tư. Đặc biệt, nhiều ý kiến cho rằng cần xác định rõ đột phá phát triển cho nhiệm kỳ 2020 -2025, việc xác định các vùng kinh tế trọng điểm… Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy đã trao đổi lại các nội dung được đề cập. 

Dự thảo đề cương được xây dựng theo tinh thần đề cương của Trung ương, bám sát Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh XVIII, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và Thông báo số 55 - TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ. 

Các thành viên BCH Đảng bộ tỉnh nghiên cứu dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy ảnh 4
Các thành viên BCH Đảng bộ tỉnh nghiên cứu dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Trong quá trình thảo luận xây dựng văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh, trên nguyên tắc kế thừa và phát triển, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần phát huy dân chủ, tôn trọng tất cả các ý kiến và sau đó thảo luận đi dần đến sự thống nhất những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Cuối cùng quan trọng là phải biểu quyết theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc cho ý kiến và dự thảo Đề cương chi tiết mới là bước đầu, do đó đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh: Không để các chỉ số PCI, PAPI của năm 2019 tụt so với năm 2018

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh: Không để các chỉ số PCI, PAPI của năm 2019 tụt so với năm 2018

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh lưu ý tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính. Theo đó, năm 2019 là "Năm cải cách hành chính" nên không để chỉ số PCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), PAPI (Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam) tụt so với năm 2018.

Tin mới