mask

Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018

Biễu diễn giao lưu trống tế lễ tại Lễ hội đền Đức Hoàng

(Baonghean.vn) - Nghệ nhân nhí Thái Hữu Tuấn 13 tuổi ở Xuân Thành (Yên Thành) biễu diễn giao lưu trống tế lễ tại Lễ hội đền Đức Hoàng (Yên Thành).
Nghệ nhân nhí Thái Hữu Tuấn 13 tuổi ở Xuân Thành (Yên Thành) biễu diễn giao lưu trống tế lễ tại lễ hội Đền Đức Hoàng (Yên Thành). Ảnh Trần Cảnh Yên
Nghệ nhân nhí Thái Hữu Tuấn 13 tuổi ở Xuân Thành (Yên Thành) biễu diễn giao lưu trống tế lễ tại Lễ hội đền Đức Hoàng (Yên Thành). Ảnh: Trần Cảnh Yên

Tin mới