mask

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác huấn luyện chiến sỹ mới

(Baonghean.vn)- Ngày 15/3, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra nhiệm vụ huấn luyện chiến sỹ mới tại Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764 Bộ CHQS tỉnh.

Năm 2021, Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764 tiếp nhận, huấn luyện 180 chiến sỹ mới. Đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện các mặt công tác, trong đó, đặc biệt chú trọng đến bảo đảm doanh trại, thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu, tạo điều kiện thuận lợi nhất để chiến sỹ mới yên tâm công tác, nhanh chóng ổn định nơi ăn, ở và bước vào huấn luyện ngay..

Anh 1: Đại tá Nguyễn Ngọc Hà – Ủy viên Ban thượng vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi động viên chiến sỹ Thái Hoàng Minh chiến sỹ Trung đội 8 Đại đội 3 Tiểu đoàn 41.
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà thăm hỏi, động viên chiến sỹ mới tại Trung đội 8,Đại đội 3 Tiểu đoàn 41. Ảnh: Trọng Kiên

Biểu dương sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ các cấp của Trung đoàn trong công tác đảm bảo cơ sở vật chất, công tác tổ chức duy trì huấn luyện để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2021, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà yêu cầu Trung đoàn cần quán triệt tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đội ngũ cán bộ đơn vị cần tiếp tục bám nắm sâu sát với bộ đội.

Thăm hỏi động viên các cán bộ, chiến sỹ Đại đội 2 Tiểu đoàn 41 Trung đoàn 764. Ảnh: Trọng Kiên
Thăm hỏi động viên các cán bộ, chiến sỹ Đại đội 2 Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764. Ảnh: Trọng Kiên

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh  yêu cầu: Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác huấn luyện chiến đấu năm 2021; tích cực triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình huấn luyện. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng nhận thức, hành động cho chiến sĩ; Quan tâm chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần của bộ đội, bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe cao nhất tham gia huấn luyện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2021.

Đặc biệt đơn vị cần quan tâm đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; Hạn chế để người thân, bạn bè đến thăm quân nhân trong ngày nghỉ, giờ nghỉ. Cán bộ khung huấn luyện trực với quân số cao nhất, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, quan tâm, gần gũi chiến sỹ mới, giúp anh em an tâm tư tưởng, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin mới