Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu

(Baonghean.vn) - Từ ngày 24 - 27/10, Bộ CHQS tỉnh thành lập 2 đoàn công tác kiểm tra toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2016 tại các đơn vị trong LLVT tỉnh.

Các đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu các cấp; công tác quản lý vũ khí, trang bị sẵn sàng chiến đấu; kiện toàn ban chỉ huy và phân đội phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn; báo động kiểm tra phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan; công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật...

Thượng tá Thái Đức Hạnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo quản vũ khí tại Ban CHQS xã Yên Tĩnh,huyện Tương Dương

Qua kiểm tra, Bộ CHQS tỉnh đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2016 của các cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017 và những năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn. 

                                                                           Hoàng Long

(Bộ CHQS tỉnh)

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới