mask

Bộ Công an khai trương hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Căn cước công dân

(Baonghean.vn) - Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân là 1 trong 6 cơ sở dữ liệu được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.

Tin mới