mask

Bộ Công an luôn quán triệt quan điểm không 'cua cậy càng, cá cậy vây'

Bộ Công an luôn quán triệt quan điểm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần lưu ý: Phải đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết và trước hết, không “cua cậy càng, cá cậy vây”.

Chiều 24/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc của Đảng đoàn Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về một số nội dung chính, nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau về các dự án luật, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV...

Luôn quán triệt quan điểm được Tổng Bí thư lưu ý

Tại buổi làm việc Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn xác định công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong quá trình chủ trì soạn thảo, xây dựng các dự án luật được giao, Bộ Công an luôn quán triệt quan điểm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần lưu ý.

Đó là phải đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết và trước hết, không “cua cậy càng, cá cậy vây”, không xem đó là việc riêng của bộ, ngành nào.

Bộ Công an luôn quán triệt quan điểm không 'cua cậy càng, cá cậy vây' ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Hằng năm, Bộ Công an đều có chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Chỉ tính riêng nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV, Bộ Công an đã chủ trì xây dựng để Chính phủ trình Quốc hội ban hành 13 luật, nghị quyết.

Tại Kỳ họp thứ 3 tới, Bộ Công an sẽ chủ trì xây dựng để trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Cảnh sát cơ động; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (sửa đổi) và dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Hiện nay, Bộ Công an đã ký 3 quy chế phối hợp với Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Quốc phòng và An ninh và Văn phòng Quốc hội để thực hiện các nhiệm. Trong hoạt động lập pháp, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các Ủy ban ngay từ khâu chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong hoạt động giám sát, Bộ Công an đã tích cực, chủ động cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan, báo cáo với đoàn khảo sát của các cơ quan của Quốc hội. Bộ Công an đã tham mưu cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định nhiều vấn đề quan trọng về quốc phòng, an ninh…

Bộ Công an luôn quán triệt quan điểm không 'cua cậy càng, cá cậy vây' ảnh 2
Đảng đoàn Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tăng cường phối hợp trong công tác thông tin nhằm phục vụ hiệu quả cho hoạt động xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng

Bộ Công an đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phối hợp với các cơ quan thuộc Văn phòng Quốc hội xây dựng phương án, bố trí lực lượng bảo vệ bảo đảm an ninh, an toàn Tòa nhà Quốc hội, các kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự, qua đó tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Quốc phòng, an ninh là lĩnh vực trọng yếu

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Quốc hội có 3 chức năng cơ bản gồm lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó, mục tiêu bao trùm mọi hoạt động của Quốc hội là phải bảo đảm mối quan hệ căn cơ giữa hai nhiệm vụ quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Nhấn mạnh, quốc phòng, an ninh là lĩnh vực trọng yếu, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, chủ động, cộng đồng trách nhiệm trong mọi công việc, Bộ Công an và các cơ quan của Quốc hội cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng các nội dung, các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bảo đảm chất lượng, tiến độ và mục tiêu đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Bộ Công an đối với hoạt động của Quốc hội.

Đảng đoàn Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương thống nhất sẽ ban hành Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan để công tác phối hợp chặt chẽ hơn, có tính bao quát rộng hơn và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Hai bên tăng cường phối hợp trong công tác thông tin nhằm phục vụ hiệu quả cho hoạt động xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng, đối ngoại của Quốc hội và việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của Bộ Công an.

Tin mới