Bộ Công Thương: Nhã Khắc Lâm chưa được cấp phép kinh doanh đa cấp

Bộ Công Thương khẳng định Thiên Ngọc Minh Uy phải chấm dứt hoạt động theo đúng quy định và doanh nghiệp này chưa đủ điều kiện để cấp phép kinh doanh đa cấp.

Thiên Ngọc Minh Uy kiếm tiền và ‘phình to’ như thế nào? Hoạt động sai bản chất của cách thức bán hàng đa cấp, Thiên Ngọc Minh Uy liên tục mở rộng mạng lưới, kiếm tiền từ người tham gia vào hệ thống.

Ngày 28/4, Bộ Công Thương chính thức có những phản hồi về quá trình chấm dứt hoạt động của Thiên Ngọc Minh Uy cũng như thông tin doanh nghiệp này biến tướng thành tập đoàn, chuyển sang tên mới là Nhã Khắc Lâm.

Công bố kết quả xử lý đối với Công  ty Thiên Ngọc Minh Uy trên một số phương tiện truyền thông có thông tin về việc công ty này trở thành một tập đoàn, Bộ Công Thương cho biết đã nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy (TNMU). Theo đó, TNMU chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 26/4.

Căn cứ hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của TNMU, Bộ đã có văn bản yêu cầu công ty thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP và tuân thủ các trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BCT.

TNMU phải niêm yết công khai thông báo chấm dứt hoạt động tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, trang thông tin điện tử. Đặc biệt, doanh nghiệp phải thông báo cho tất cả người tham gia bán hàng đa cấp của mình.

 của người tham gia bán hàng đa cấp của mình tại trụ sở chính và các địa phương thông qua các chi nhánh theo quy của pháp luật.

Bộ Công Thương cũng thông tin về việc sau khi công bố kết quả xử lý đối TNMU, trên một số phương tiện truyền thông có thông tin về việc doanh nghiệp này trở thành một tập đoàn. Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm sẽ tiếp tục các hoạt động bán hàng đa cấp của TNMU.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương nhấn mạnh ngày 27/3, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương nhận được hồ sơ về việc Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam (mã số doanh nghiệp 0313233676) xin tiếp tực hoạt động từ ngày 4/4. Trước đó, Gano Excel Việt Nam xin dừng hoạt động từ ngày 17/7/2016.

Trong thời gian đó, Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam đã thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. Doanh nghiệp này đổi tên từ Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam sang Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm và chuyển chủ sở hữu công ty từ bà Bồ Thị Cẩm Nhung sang ông Huỳnh Vĩnh Lợi.

Bộ Công Thương khẳng định Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm chưa được phép tổ chức bán hàng đa cấp.

Sau khi sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, Công ty TNHH MTV Gano Excel (với tên gọi mới là Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm) đã nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp để thay đổi tên công ty và chủ sở hữu.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 42/NĐ-CP, ngày 13/4, Cục Quản lý cạnh tranh đã có thông báo số 137/TB-QLCT về việc xác nhận hồ sơ thông báo tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MTV Gano Excel (với tên gọi mới là Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm).

Bộ Công Thương khẳng định đến hiện tại, do chưa hoàn thành việc bổ sung hồ sơ, thủ tục cho việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nên Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm chưa được phép tổ chức bán hàng đa cấp.

Theo Zing.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới