mask

Bộ đội đặc công dùng răng kéo ô tô

Bằng trí thông minh, lòng dũng cảm, những chiến sĩ đặc công luôn đoàn kết, sáng tạo, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong huấn luyện, rèn luyện, học tập, cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công luôn khắc ghi lời Huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “...Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải cố gắng đặc biệt, các chiến sĩ Đặc công được tin tưởng đặc biệt, bất kỳ nhiệm vụ gì, bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt. Bất kỳ khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua, cũng phải khắc phục cho kỳ được...".

Nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, xin giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu trong huấn luyện, rèn luyện của Bộ đội Đặc công anh hùng:

Bộ đội đặc công dùng răng kéo ô tô ảnh 1
Bộ đội đặc công dùng răng kéo ô tô ảnh 2
Bộ đội đặc công dùng răng kéo ô tô ảnh 3
Bộ đội đặc công dùng răng kéo ô tô ảnh 4
Bộ đội đặc công dùng răng kéo ô tô ảnh 5
Bộ đội đặc công dùng răng kéo ô tô ảnh 6
Bộ đội đặc công dùng răng kéo ô tô ảnh 7
Bộ đội đặc công dùng răng kéo ô tô ảnh 8
Bộ đội đặc công dùng răng kéo ô tô ảnh 9
Bộ đội đặc công dùng răng kéo ô tô ảnh 10
Bộ đội đặc công dùng răng kéo ô tô ảnh 11
Bộ đội đặc công dùng răng kéo ô tô ảnh 12
Bộ đội đặc công dùng răng kéo ô tô ảnh 13
Bộ đội đặc công dùng răng kéo ô tô ảnh 14
Bộ đội đặc công dùng răng kéo ô tô ảnh 15
Bộ đội đặc công dùng răng kéo ô tô ảnh 16

Theo Dantri

Tin mới