Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục áp dụng mô hình VNEN

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản yêu cầu các sở GD-ĐT rà soát, đảm bảo các điều kiện thực hiện mô hình trường học mới (VNEN), căn cứ vào kết quả này chỉ đạo các phòng GD-ĐT, các trường xây dựng kế hoạch tiếp tục áp dụng VNEN.

Tại văn bản này, Bộ GD-ĐT nhận định một số trường trong thời gian qua chưa nhận thức đúng về mô hình trường học mới (coi mô hình này là chương trình giáo dục mới), chưa chuẩn bị các điều kiện cần thiết, trong đó có đội ngũ giáo viên, dẫn tới thực hiện máy móc, rập khuôn, tổ chức hoạt động học của học sinh một cách hình thức, chưa hiệu quả.

Một bộ phận học sinh không đạt kết quả học tập như mong muốn, chưa tạo được đồng thuận của cha mẹ học sinh, gây bức xúc trong xã hội.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Để thực hiện phương thức dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm theo mô hình trên đạt hiệu quả, Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT chỉ đạo các phòng GD-ĐT, các trường tiểu học, THCS rà soát, đánh giá tình hình triển khai mô hình trường học mới tại địa phương.

Việc rà soát này căn cứ vào các điều kiện tối thiểu để thực hiện như giáo viên đạt trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp theo quy định của từng cấp học, có kĩ năng thiết kế bài học và tổ chức hoạt động học của học sinh theo phương pháp dạy học tích cực; cán bộ quản lý hiểu rõ, nắm chắc phương thức dạy học theo mô hình trường học mới, có cán bộ chuyên trách theo dõi giám sát thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai phương thức dạy học mới; cán bộ quản lý, giáo viên phải được tập huấn về phương thức dạy học theo mô hình trường học mới ở mức đạt yêu cầu trở lên; các nhà trường phải phối hợp chặt chẽ với cộng đồng, phụ huynh trên cơ sở tự nguyện và đồng thuận.

Những nơi thực hiện phải đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo sĩ số học sinh theo quy định, có đủ sách, tài liệu hướng dẫn dạy học.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT căn cứ vào kết quả rà soát để chỉ đạo các phòng GD-ĐT, các nhà trường xây dựng kế hoạch tiếp tục áp dụng mô hình trường học mới trong năm học 2017 - 2018 và những năm tiếp theo; chịu trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả thực hiện mô hình, đảm bảo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh trên nguyên tắc đảm bảo đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Căn cứ vào quy định của Bộ GD-ĐT, các sở GD-ĐT phải hướng dẫn cụ thể việc áp dụng mô hình trường học mới tại địa phương, quy định rõ trách nhiệm của từng cấp quản lý giáo dục và nhà trường, quy định việc kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các sở GD-ĐT tổ chức tốt việc tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý, giám sát tư vấn để hỗ trợ kịp thời nếu các nhà trường gặp khó khăn, tăng cường tuyên truyền để cha mẹ học sinh hiểu rõ bản chất và lợi ích của mô hình này.

Kế hoạch triển khai và danh sách các trường thực hiện mô hình trường học mới phải được các sở GD-ĐT gửi về Bộ GD-ĐT trước ngày 25/8.

Tin mới