mask

Bộ máy Bộ Công an sẽ được cắt giảm như thế nào?

Bộ Công an sẽ xóa bỏ 6 Tổng cục Bộ Công an, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng thuộc Bộ, giảm 500 đơn vị cấp phòng thuộc Công an tỉnh... Cùng đó, ngành sẽ sáp nhập 20 Sở Cảnh sát PCCC vào Công an tỉnh, thành phố. 
Bộ máy Bộ Công an sẽ được cắt giảm như thế nào? ảnh 1

Tin mới