Bổ sung nguồn lực xây dựng thiết chế văn hóa đạt chuẩn

(Baonghean.vn) - Ngành Văn hóa cần nghiên cứu phương án bổ sung nguồn lực, hỗ trợ các địa phương để hoàn thành mục tiêu xây dựng thiết chế văn hóa đạt chuẩn – đó là lưu ý của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn– Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên

Sáng 6/8, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, đánh giá thực hiện Nghị quyết số 05 – NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển tại Sở Văn hóa và Thể thao.

Dự buổi làm việc, về phía  Đoàn kiểm tra có các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lương Thanh Hải – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Trần Quốc Khánh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các thành viên là đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Về phía Sở Văn hóa và Thể thao có đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở; các đồng chí trong ban lãnh đạo và đại diện các phòng, ban của Sở.

Sau gần 3 năm thực hiện, Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu, chỉ đạo đạt được 7 mục tiêu đề ra. Trong đó có những chỉ tiêu nổi bật như: Gia đình văn hóa đạt 84,44% (chỉ tiêu 83-85%); làng, bản, khối phố văn hóa 71,2% (vượt chỉ tiêu đề ra từ 62-65%); người tập luyện thể thao thường xuyên đạt 33% (chỉ tiêu 33-35%)...

Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trình bày những khó khăn trong việc xây dựng thiết chế văn hóa đồng bộ. Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trình bày những khó khăn trong việc xây dựng thiết chế văn hóa đồng bộ. Ảnh: Công Kiên

Tuy vậy, có những chỉ tiêu chưa đạt như xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa đạt chuẩn đạt 57% (chỉ tiêu 60-65%); số xã được công nhận đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 19,5% (chỉ tiêu 50%); phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 10,2% (chỉ tiêu 30-35%); tỷ lệ gia đình thể thao đạt 22,7% (chỉ tiêu 23-25%).

 Nguyên nhân do địa bàn rộng lớn, trong đó có 242 xã, 2.562 thôn, bản miền núi đời sống còn hạn chế, địa hình phức tạp gây khó khăn cho việc quy hoạch xây dựng thiết chế văn hóa và luyện tập thể dục, thể thao.

Bầ con dân tộc Thái huyện Kỳ Sơn trưng bày các mặt hàng thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Công Kiên
Bà con dân tộc Thái huyện Kỳ Sơn trưng bày các mặt hàng thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Công Kiên

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra cho rằng hiện vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm trong thực hiện Nghị quyết 05 như: Xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức tôn vinh các danh hiệu về văn hóa; thể hiện rõ các tiêu chí về chuẩn mực con người và gia đình văn hóa Nghệ An; đẩy mạnh công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; quan tâm xây dựng thiết chế văn hóa ở các khu công nghiệp…

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý về những giải pháp để đạt được các mục tiêu Nghị quyết 05 đề ra. Trước hết là chỉ tiêu về xây dựng thiết chế văn hóa đạt chuẩn cần nghiên cứu phương án bổ sung nguồn lực, hỗ trợ các địa phương để thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết.

Ngành Văn hóa tiếp tục tham mưu việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, rà soát các văn bản để sửa đổi, bổ sung hợp lý, phối hợp thực hiện công tác giám sát. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo thực hiện những mục tiêu chưa đạt và nâng cao chất lượng các phong trào…

 
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn  - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý về vấn đề xây dựng giải pháp để đạt được các mục tiêu Nghị quyết 05 đề ra
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý về những giải pháp để đạt được các mục tiêu Nghị quyết 05 đề ra. Ảnh: Công Kiên

“Xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại, thấm nhuần tinh thần dân tộc và bản sắc văn hóa xứ Nghệ. Phấn đấu để con người và gia đình Nghệ An thực sự trở thành nền tảng vững chắc, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”.

(Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 05 – NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh). 

Tin mới