mask

Bộ Tài chính họp trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngân sách 2016

(Baonghean.vn) - Ngày 30/12, Bộ Tài chính tổ chức họp trực tuyến về triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2016 của ngành Tài chính. Dự chủ trì có đồng chí Vũ Văn Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ;  Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Dự họp còn các bộ, ban, ngành liên quan và các địa phương ở các điểm cầu.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Dự họp phía điểm cầu Nghệ An còn có lãnh đạo các ngành Tài chính.

Đồng chí Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp ở đầu cầu Nghệ An
Đồng chí Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp ở đầu cầu Nghệ An.

Đánh giá về công tác thu chi ngân sách năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Năm 2015, kinh tế có dấu hiệu phục hồi, lạm phát thấp, tín dụng tăng trưởng khá, nhưng tình hình kinh tế thế giới vẫn biến động, giá dầu giảm, thị trường tiền tệ thế giới diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, với công tác điều hành chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm, linh hoạt. thực hiện nghiêm các chỉ đạo Trung ương, ban hành nhiều chính sách kịp thời, hiệu quả.

Các doanh nghiệp tham gia xây dựng nông thôn mới
Các doanh nghiệp tham gia xây dựng  cầu đường ở Nghi Lộc.

Tổng thu ngân sách cả nước đến nay đạt  957.000 tỷ đồng (103,1% KH), vượt 7% KH, đạt dự toán, không phải dùng tới 10.000 tỷ đồng bù hụt thu từ nguồn thoái vốn doanh nghiệp nhà nước.

Hầu hết các địa phương đều thu đạt và vượt ngân sách theo kế hoạch. Cả nước đã thu 39.000 tỷ đồng nợ thuế. Bộ Tài chính đẩy mạnh thể chế chính sách, cải cách hành chính trong ngành, góp phần giảm thiểu thủ tục hành chính cho người nộp thuế, đảm bảo kịp thời nhiệm vụ chi một cách kịp thời, hiệu quả. Thực hiện tái cơ cấu các thị trường tài chính như chứng khoán, bảo hiểm...

Hỗ trợ lợn giống cho các hộ nghèo ở Anh Sơn
Hỗ trợ lợn giống cho các hộ nghèo ở Cao Sơn Anh Sơn (Ảnh Sỹ Thuần).

Báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An cho thấy: Kinh tế xã hội năm 2015 ở Nghệ An có nhiều chuyển biến. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2015 theo phương pháp tính mới ước đạt 58.884 tỷ đồng, tăng 7,43% so với năm 2014. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 655 triệu USD, tăng 19,1% so với kế hoạch.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 41.000 tỷ đồng, tăng 2,5% so với kế hoạch đề ra, giải quyết việc làm mới cho 36.500 lao động, đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ là 7,5%, đạt kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An ước đạt 8.729 tỷ đồng, tăng 6,7% so với dự toán được HĐND tỉnh thông qua. Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2015 đạt 19.372 tỷ đồng, tăng 1.720 tỷ đồng (tăng 9,7%) so với dự toán năm 2015.

Năm 2016 theo đánh giá tình hình tích cực hơn 2015, tuy nhiên vẫn còn những diễn biến khó lường. Bộ Tài chính sẽ thực hiện tổng thể các  giải pháp: Đẩy mạnh cải cách thể chế, tháo gỡ khó khăn cho DN. Chỉ đạo các cơ quan thuế, Hải quan phối hợp với các cơ quan của địa phương tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, phấn đấu tăng thu ở mức cao nhất để hoàn thành vượt mức  nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao. Quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, quản lý giá, đẩy mạnh tái cấu trúc DN, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của ngành tài chính...

Kê khai thuế qua một cửa ở Chi cục thuế Vinh
Kê khai thuế qua một cửa ở Chi cục thuế Vinh.

Dự toán thu NSNN được HĐND tỉnh thông qua năm 2016 là 10.281 tỷ đồng, trong đó: dự toán thu nội địa năm 2016 là 8.994 tỷ đồng, tăng 850 tỷ đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (do dự toán thu tiền sử dụng đất tăng 850 tỷ đồng); dự toán thu từ hoạt động XNK là 1.270 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; dự toán thu xổ số kiến thiết là 17 tỷ đồng.

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2016 là 19.938 tỷ đồng, trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương là 19.521 tỷ đồng; chi từ nguồn tạm ứng vốn nhàn rỗi KBNN là 400 tỷ đồng; chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 17 tỷ đồng.

Khánh thành đường Tây Nghệ An (ảnh Hoàng Vĩnh)
Khánh thành đường Tây Nghệ An (Ảnh Hoàng Vĩnh).

Tại hội nghị, các địa phương (Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đắc Lắc, Quản Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai...) và các ngành cũng báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2015 và các giải pháp quyết tâm triển khai nhiệm vụ năm 2016 với Bộ Tài chính.

UBND tỉnh Nghệ An đề xuất kiến nghị với Bộ Tài chính một số vấn đề thực hiện tốt hơn nhiệm vụ thu ngân sách, chi ngân sách theo kế hoạch: tăng dự toán chi thường xuyên, kinh phí để thực hiện một số chế độ, chính sách. Cụ thể: chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí, chính sách khoanh nuôi bảo vệ rừng, chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo từ 03 - 05 tuổi...

Tại Hội nghị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho Cục Thuế Hà Nội. 

Châu Lan

Tin mới