Bố trí gần 400 tỷ đồng cho 5 dự án tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Có 3 dự án đầu tư dang dở, kéo dài và 2 dự án khởi công mới được HĐND thành phố quyết nghị bố trí nguồn vốn để thực hiện với tổng nguồn vốn gần 400 tỷ đồng.
Thành phố Vinh đang tập trung huy động nguồn lực ưu tiên xây dựng các công trình cấp bách. Ảnh: Mai Hoa
Thành phố Vinh đang tập trung huy động nguồn lực ưu tiên xây dựng các công trình cấp bách. Ảnh: Mai Hoa

Nhằm giải quyết nguồn vốn để hoàn thiện một số công trình đầu tư dang dở, kéo dài, đồng thời bố trí vốn đối ứng thực hiện một số công trình cấp thiết của thành phố, HĐND thành phố vừa thông qua nghị quyết bổ sung nguồn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 để thực hiện một số dự án trên địa bàn. 

Thời gian qua, thành phố quan tâm bố trí nguồn lực nâng cấp nhiều tuyến đường. Ảnh: Mai Hoa
Thời gian qua, thành phố quan tâm bố trí nguồn lực nâng cấp nhiều tuyến đường. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó có 3 dự án đầu tư dang dở, kéo dài cần tiếp tục bố trí vốn để khởi động lại hoặc bổ sung vốn để điều chỉnh phù hợp là: Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Ninh với tổng vốn cần bổ sung gần 100 tỷ đồng; Dự án hệ thống kênh thoát nước Nghi Kim (giai đoạn 1) với nguồn vốn bổ sung hơn 22,6 tỷ đồng; Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi rác Đông Vinh với nguồn vốn bổ sung hơn 10,7 tỷ đồng.

Ba dự án này có thời gian đầu tư kéo dài và được người dân kiến nghị nhiều lần tại các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp; điển hình dự án đường Lê Ninh kéo dài gần 10 năm.

Tuyến dường Trần Phú đường được phá dỡ phân cách, tạo sự thông thoáng cho không gian đô thị Vinh. Ảnh: Mai Hoa
Tuyến đường Trần Phú được phá dỡ phân cách, tạo sự thông thoáng cho không gian đô thị Vinh. Ảnh: Mai Hoa

Ngoài 3 dự án cũ, có 2 dự án khởi công mới do tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và cơ cấu nguồn vốn gồm ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và nguồn đối ứng của thành phố Vinh.

Cụ thể, đối với dự án xây dựng tuyến đường quy hoạch 18 mét, nối Quốc lộ 46 với đại lộ Vinh - Cửa Lò, có tổng mức đầu tư 145 tỷ đồng; trong đó nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương là 80 tỷ đồng và nguồn ngân sách thành phố đối ứng là 65 tỷ đồng.

Dự án xây dựng mương thoát nước dọc đường Lê Nin, đoạn từ Quốc lộ 46 đến kênh Bắc, có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh 100 tỷ đồng và ngân sách thành phố đối ứng 20 tỷ đồng.

Cùng với quyết định bố trí vốn để thực hiện 5 dự án nêu trên, HĐND thành phố cũng giao UBND thành phố trong quá trình triển khai thực hiện các dự án cần tập trung khai thác các nguồn vốn đáp ứng yêu cầu vốn trong từng giai đoạn đầu tư và quyết liệt giải phóng mặt bằng nhằm triển khai các công trình đúng tiến độ, không để kéo dài, phát sinh tăng nguồn vốn các dự án./.

Tin mới