mask

Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo: Cần sự chung tay khắc phục những vấn đề tồn tại

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại phiên thảo luận ở hội trường chiều 26/10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng giáo dục và đào tạo có liên quan đến mọi người, mọi nhà, có những vấn đề phát hiện ra rồi nhưng cần sự chung tay khắc phục.
Giáo dục và đào tạo có liên quan đến mọi người, mọi nhà, có những vấn đề phát hiện ra rồi nhưng cần sự chung tay khắc phục.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ "Giáo dục và đào tạo có liên quan đến mọi người, mọi nhà, có những vấn đề phát hiện ra rồi nhưng cần sự chung tay khắc phục".

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, về thi cử, Bộ thực hiện theo Nghị quyết Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó thực hiện đổi mới thi cử, trong đó có lộ trình, gắn với đổi mới sách giáo khoa, thực hiện một kỳ thi đánh giá được năng lực của học sinh THPT và là cơ sở để các đại học xét tuyển. 

"Công tác chuẩn bị đề thi là vô cùng quan trọng, từng năm đều có cải thiện tốt hơn, khâu bảo mật được chú trọng. Việc tổ chức chấm thi, thanh tra qua các năm thì mục tiêu giảm áp lực, tốn kém cho xã hội đã được chứng minh, người dân đón nhận. Về tính khách quan cũng đã khá rõ, về trung thực thì cần khắc phục tối đa, năm vừa rồi có vấn đề chúng tôi đã xử lý, khi phát hiện sai phạm thì chúng tôi báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng, phối hợp với Bộ Công an làm rõ, sai đến đâu, xử lý đến đó, theo đúng quy chế, đã xử lý 11 người và làm đúng quy chế với 151 em. 
Điểm thứ hai, trong quá trình xử lý, rà soát toàn bộ quy trình thi, chấm thi, chúng tôi xét thấy quy trình thì đầy đủ nhưng khâu chuẩn bị câu hỏi chuẩn hóa và ra bài thi cần chuẩn bị tốt hơn. Còn phần mềm và công nghệ thì chúng tôi chưa lường hết, vẫn còn sơ hở, có người khai thác và chúng tôi đã xử lý, đã họp tất cả các giám đốc sở, trong bộ cũng đã kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm, rút kinh nghiệm...
Qua kỳ thi, chúng tôi rút kinh nghiệm rất sâu sắc. Kiên định đổi mới thi cử, trong những năm tới, chúng tôi tiếp tục ổn định kỳ thi, khắc phục những điểm cần thiết", Bộ trưởng Nhạ nói. 
Về sách giáo khoa, Bộ trưởng cho biết: Trước đây, Nghị quyết 40 của Quốc hội năm 2000 đã yêu cầu chỉ một bộ sách giáo khoa, theo Luật Xuất bản thì thực hiện giao cho Nhà Xuất bản Giáo dục. Tuy nhiên, điều này có nhiều bất cập. Do đó, Quốc hội thống nhất khi đổi mới chương trình thì sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa, giao bộ chủ động xây dựng một bộ sách và khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia biên soạn các bộ sách giáo khoa khác. Như vậy sẽ tạo điều kiện cho các thầy, cô chủ động trong phương pháp và phù hợp với các vùng, miền. Tới đây, khi ban hành chương trình mới, sách giáo khoa phổ thông, cũng sẽ hạn chế việc vẽ, tô vào sách, tránh sự lãng phí. 
Về giáo viên, bộ chịu trách nhiệm về chất lượng giáo viên. Tuy nhiên, việc sử dụng giáo viên phân cấp cho các địa phương, Bộ trưởng đề nghị các địa phương không giảm biên chế giáo viên và bộ cũng đã thống nhất với các bộ, ngành về  biên chế giáo viên theo định mức học sinh của các lớp. 

Tin mới