Bộ Tư pháp triển khai thi hành các Bộ Luật quan trọng

(Baonghean.vn) – Sáng 10/6/2016, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thi hành Bộ luật dân sự, Bộ Luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính. Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Đinh Trung Tụng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự,Luaatj tố tụng hành chính tại điểm cầu Ngheej An.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự,Luật tố tụng hành chính tại điểm cầu Nghệ An.

Sau gần 10 năm thi hành, Bộ Luật  dân sự đã bộc lộ không ít các hạn chế, bất cập. Bước sang giai đoạn phát triển mới của đất nước, trước yêu cầu thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, NQ 48-NQ/TW, NQ49-NQ/TW và đặc biệt là yêu cầu về công nhận, tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo quyền con người, quyền công dân, về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế…Vì vậy,  việc xây dựng, sửa đổi Bộ luật Dân sự là hết sức cần thiết.

Bộ luật Dân sự 2015 có 6 phần, với 27 chương, 689 điều. "Bộ Luật dân sự 2015, sau khi được xây dựng, sửa đổi phải thực sự trở thành luật chung của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội được hình thành trên nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng và tự chịu trách nhiệm giữa các bên tham gia; ghi nhận và bảo vệ tốt hơn quyền cá nhân, pháp nhân trong giao lưu dân sự"… Thứ trưởng Đinh Trung Tụng nhấn mạnh.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Về Bộ luật tố tụng Dân sự sửa đổi năm 2015, là thể chế chiến lược cải cách tư pháp, đổi mới, cải cách thủ tục dân sự theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, bảo đảm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn để giải quyết các vụ việc dân sự được nhanh chóng kịp thời.

Bộ luật Tố tụng dân sự có 517 điều, được bố cục thành 10 phần, 42 chương. So với Bộ luật TTDS hiện hành, bổ sung mới 104 điều; bãi bỏ 7 điều; bổ sung 350 điều.

Về Luật tố tụng hành chính 2015, gồm có 23 chương, 372 điều; trong đó sửa đổi, bổ sung 198 điều, giữ nguyên 63 điều của Luật tố tụng hành chính 2010 và bổ sung mới 111 điều.

Bộ luật Dân sự 2015
Bộ luật Dân sự 2015

Chương trình hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính sẽ được thực hiện trọn vẹn ngày 10/6/2016. Tại hội nghị, các đại biểu ở điểm cầu trung ương và 62 điểm cầu địa phương sẽ được giới thiệu về những nội dung mới của các bộ luật; tham gia trao đổi, thảo luận và quán triệt công việc cần triển khai, thi hành theo các Quyết định số 243/QĐ-TTg, Quyết định số 235/QĐ-TTg, Quyết định số 325/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nhật Lân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới