mask

Bội chi ngân sách gần 4.500 tỷ đồng trong 15 ngày đầu năm

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo sơ bộ về tình hình thu, chi Ngân sách Nhà nước trong 15 ngày đầu tiên của năm 2021.


Bội chi ngân sách gần 4.500 tỷ đồng trong 15 ngày đầu năm ảnh 1

Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2021 ước tính đạt 36 nghìn tỷ đồng, bằng 2,7% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 22,5 nghìn tỷ đồng, bằng 2%; thu từ dầu thô 989 tỷ đồng, bằng 4,3%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 12,6 nghìn tỷ đồng, bằng 7%. 

Chi tiết hơn trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 1.006 tỷ đồng, bằng 0,7% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 2.863 tỷ đồng, bằng 1,4%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 3.727 tỷ đồng, bằng 1,6%; thu thuế thu nhập cá nhân 2.485 tỷ đồng, bằng 2,3%; thu thuế bảo vệ môi trường 329 tỷ đồng, bằng 0,5%; thu tiền sử dụng đất 6.621 tỷ đồng, bằng 5,9%.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng Một ước tính đạt 42,5 nghìn tỷ đồng, bằng 2,5% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 29,7 nghìn tỷ đồng, bằng 2,9%; chi đầu tư phát triển 3 nghìn tỷ đồng, bằng 0,6%; chi trả nợ lãi 9,8 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9%.

Như vậy, trong 15 ngày đầu tiên của năm 2021, Ngân sách Nhà nước đã bội chi khoảng 4,2 nghìn tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thống kê đánh giá, nguyên nhân dẫn đến bội chi như trên là do mới bước vào đầu năm và chưa đến kỳ hạn kê khai nộp thuế nên nhiều khoản thu nội địa đạt mức thấp. Đồng thời, chi ngân sách Nhà nước phải đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Được biết, mới đây lãnh đạo Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch hành động nhằm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2021 và chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Tài chính.

Trong đó, lãnh đạo Bộ Tài chính đề ra các chỉ tiêu cụ thể như tỷ lệ động viên vào ngân sách là 15,5% GDP; tỷ lệ nợ đọng thuế thấp hơn 5% tổng thu ngân sách; phấn đấu tăng thu ngân sách so với dự toán là 3%; tỷ trọng chi thường xuyên (không gồm chi lương và tinh giản biên chế) là 61,5%; tỷ trọng chi đầu tư phát triển là 28,3%; bội chi ngân sách so với GDP là 4%; dư nợ công trên GDP là 46,1%, nợ Chính phủ là 41,9% GDP.

Tại kế hoạch hành động này, Bộ Tài chính đã đề ra nhóm nhiệm vụ tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương trong điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ chủ động, linh hoạt nhằm điều tiết vĩ mô, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và các cân đối lớn của nền kinh tế.

Tin mới