mask

Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể ​

(Baonghean.vn) - Sáng 19/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Dự điểm cầu Trung ương có GS.TS Nguyễn Thanh Long - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Trong 2 ngày, các lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo đảng ủy trực thuộc, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh; giảng viên trường chính trị; Trưởng Ban Tuyên giáo và chuyên viên phụ trách lý luận chính trị các huyện, thành, thị ủy; giám đốc, phó giám đốc, giáo vụ trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành, thị ủy được quán triệt nội dung về lý luận chính trị và nghiệp vụ của 5 chuyên đề: Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn ở cơ sở.

Ngoài ra, các đại biểu được nghe báo cáo thêm một số vấn đề về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; kinh nghiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội…

Chương trình tập huấn nhằm củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin của cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, vào chủ nghĩa xã hội; góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội.

Đồng thời giúp người học nâng cao khả năng vận dụng một cách sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Sau chương trình tập huấn này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy xây dựng kế hoạch mở các lớp tập huấn đảm bảo tất cả các cán bộ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở được bồi dưỡng theo chương trình này.

Tin mới