mask

Buộc thôi chức hàng loạt lãnh đạo cấp phòng do bổ nhiệm sai

6 phó phòng, ban và nhiều cán bộ công chức ở TP Thanh Hóa bị hủy quyết định luân chuyển, bổ nhiệm khi chưa đủ tiêu chuẩn.

Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân vừa ký quyết định hủy bỏ việc tiếp nhận, điều động bổ nhiệm hàng loạt cán bộ không đúng quy định. Cụ thể, có bốn phó phòng gồm Phó phòng Giáo dục và Đào tạo; Phó phòng Văn hóa - Thông tin; Phó phòng Nội vụ và Phó phòng Tài nguyên và Môi trường bị cho thôi chức. Những cán bộ này sẽ xuống làm chuyên viên hoặc trả về đơn vị công tác cũ.

Ngoài ra còn có bảy cán bộ khác công tác tại các phòng, ban thuộc UBND thành phố Thanh Hóa cũng bị hủy quyết định điều động, chuyển ngạch viên chức sang công chức do chưa đủ tiêu chuẩn.

Buộc thôi chức hàng loạt lãnh đạo cấp phòng do bổ nhiệm sai ảnh 1

Nhiều vụ bổ nhiệm sai quy định được phát hiện ở Thanh Hóa thời gian qua.

Riêng trường hợp của ông Bùi Quang Trung, Phó trưởng Ban Kinh tế - xã hội và ông Nguyễn Lê Hùng, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh trong kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân cho hay Thường trực Thành ủy đang chỉ đạo Ủy ban kiểm tra xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân tham mưu, đề xuất việc tiếp nhận, điều động bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định, bị dư luận phản ứng.

Trước đó, năm 2015, ông Đào Trọng Quy, nguyên chủ tịch UBND TP (hiện là Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường) đã bổ nhiệm ba chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo làm Phó phòng Văn hóa Thông tin, Phó phòng Giáo dục - Đào tạo, và Phó phòng Nội vụ.

Theo cơ quan chức năng, khi bổ nhiệm, những cán bộ này đều chưa được xét chuyển từ viên chức sang công chức và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Năm 2014 ông Trần Văn Xuân, Phó chủ tịch UBND phường Quảng Hưng cũng được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường khi chưa thực hiện quy trình xét chuyển từ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Các trường hợp nâng ngạch (viên chức hoặc cán bộ hợp đồng sang công chức), luân chuyển vị trí công tác khác đều được thực hiện dưới thời ông Đào Trọng Quy làm Chủ tịch thành phố.

Tin mới