mask

Cả 19 ủy viên Bộ Chính trị trúng cử đại biểu Quốc hội

Về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, cả nước đã bầu được 496 đại biểu, trong đó, đại biểu do Trung ương giới thiệu 182/197 người trúng cử, cơ quan Đảng 12/12, cơ quan Chủ tịch nước 3/3, cơ quan Quốc hội 104/113, cơ quan Chính phủ 17/17, Bộ Quốc phòng 15/15, cơ quan công an 3/3…

Kết quả sơ bộ được ông Nguyễn Hạnh Phúc thông tin tại cuộc họp của Hội đồng bầu cử quốc gia sáng nay, 8/6, trước ngày chính thức công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (chậm nhất là 11/6).

Theo đó, có 15 người do Trung ương giới thiệu không trúng cử. Trong đó, Trung ương giới thiệu về Tp.HCM 14 người nhưng có 7 người không trúng cử, giới thiệu về Hà Nội 13 người thì có 4 không trúng.

Về cơ cấu kết hợp, dân tộc thiểu số 86 người (17,30%) thiếu 4 người, phụ nữ 133 người (26,80%) thiếu 17 người so với dự kiến

Ngoài đảng có 21 người trúng cử, (tỷ lệ 4,20%) giảm 4,2% so với khoá 13.

Dưới 40 tuổi có 71 vị trúng cử, cao hơn 21 người so với dự kiến, tăng 1,9% so với khoá 13.

Trình độ trên đại học 310 người (62,50%) đại học 180 người, dưới đại học 6 người, tái cử 160 người (32,30%) giảm 6 người. Như vậy, có 317 đại biểu tham gia quốc hội lần đầu.

Đại biểu tự ứng cử 2 người, giảm 2 người so với khoá trước

Ông Phúc cũng cho biết kết quả bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh là 3908 người, thiếu 8 đại biểu, cấp huyện 25.179 người, thiếu 120 đại biểu, cấp xã 291.273 người, thiếu 6.626 đại biểu.

Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá, cuộc bầu cử đã phát huy được tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong từng bước triển khai. Từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng, việc đóng góp ý kiến, hiệp thương, lấy ý kiến cử tri, lựa chọn, giới thiệu được những người đủ tiêu chuẩn, chất lượng, tổ chức vận động bầu cử đến việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.

Nhìn nhận hạn chế, Hội đồng bầu cử Quốc gia nêu rõ, cơ cấu đại biểu chưa đạt như định hướng, dự kiến ban đầu, nhất là tỷ lệ nữ, người ngoài Đảng.

Hay việc loại một số ứng cử viên tự ứng cử đại biểu Quốc hội trong hiệp thương lần thứ ba mà được cử tri nơi cư trú, cử tri ở cơ quan tín nhiệm đã gây dư luận không tốt.

Ngoài ra, trong vận động bầu cử vẫn có trường hợp vận động thiếu bình đẳng.

Tình trạng bầu hộ, bầu thay vẫn chưa được khắc phục, ông Phúc cho biết.

Hội đồng bầu cử quốc gia cũng cho rằng, việc phân bổ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội giữa Trung ương và địa phương có nơi trong một đơn vị bầu cử còn chưa đảm bảo tính hợp lý, chưa bảo đảm sự bình đẳng giữa các ứng cử viên, thể hiện rõ sự chênh lệch về trình độ, năng lực, vị trí công tác của các ứng cử viên.

Theo Dân Trí

Tin mới