mask

Các địa phương, đơn vị quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 8

(Baonghean.vn) - Sáng 19/12, một số địa phương, đơn vị đã tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XII).

* Tân Kỳ: Tổ chức thực hiện nghị quyết cần phát huy tính chủ động sáng tạo

Toàn cảnh Hội nghị tại Tân Kỳ. Ảnh: Phương Hảo
Quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII cho hơn 230 cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở. Ảnh: Phương Hảo

Nội dung học tập, quán triệt tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng bao gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;  Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Quán triệt Kết luận số 37-KL/TW “Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo huyện Tân Kỳ nhấn mạnh 1 số nội dung, trongd đó yêu cầu trực tiếp đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo trong việc tổ chức học tập quán triệt xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung Nghị quyết, nhằm đảm bảo quan điểm chỉ đạo những định hướng lớn, chú trọng đề ra các biện pháp thiết thực và phù hợp với địa phương đơn vị có tính khả thi để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết cần phát huy tính chủ động sáng tạo, huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong quá trình tham gia tổ chức thực hiện nghị quyết, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

* Đảng ủy Sư đoàn 324: Tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết.

hơn 247 đồng chí là: Thủ trưởng phòng 4 cơ quan Sư đoàn, Trung đoàn, trưởng Ban, Ngành, Chỉ huy 3 Trung đoàn, chính trị viên phó, phó tiểu đoàn trưởng, cán bộ cấp tá trong toàn Sư đoàn và cán bộ đảng viên khối cơ quan Sư đoàn, tiểu đoàn 24, tiểu đoàn 25.
Hơn 247 đồng chí là: Thủ trưởng phòng 4 cơ quan Sư đoàn, Trung đoàn, trưởng Ban, Ngành, Chỉ huy 3 Trung đoàn, chính trị viên phó, phó tiểu đoàn trưởng, cán bộ cấp tá trong toàn Sư đoàn và cán bộ đảng viên khối cơ quan Sư đoàn, tiểu đoàn 24, tiểu đoàn 25, tham dự buổi học tập quán triệt Nghị quyết. Ảnh: Hữu Tân 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe và nghiên cứu các chuyên đề như: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện ở các cấp.

Trên cơ sở Nghị quyết Trung ương 8, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu cấp ủy Đảng tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 cho các đối tượng ở đơn vị mình, bảo đảm quân số, chất lượng cao nhất là việc cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, liên hệ trong từng Đảng bộ, chi bộ và từng cương vị chức trách.

Tin mới