mask

Các địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 10, khóa XII

(Baonghean.vn) - Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII, các địa phương, đơn vị yêu cầu các cơ sở đảng bám sát tình hình thực tiễn để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Sáng 17/7, Huyện ủy Quế Phong tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 10 khóa XII.

Toàn cảnh hội nghị tại Quế Phong. Ảnh: Ngọc Tăng
Toàn cảnh hội nghị tại huyện Quế Phong. Ảnh: Ngọc Tăng

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trương Minh Cương đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, quán triệt các nội dung: Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Thông báo số 55 của Bộ Chính trị “Về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020”; Kết luận số 50 của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 53 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”;...

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trương Minh Cương đề nghị các cán bộ chủ chốt tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản của Trung ương, của huyện, bám sát tình hình thực tiễn để chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả./.

Ngọc Tăng

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Nghệ An ngày 17/7 đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng.
Đại tá Trần Hải Bình – Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An trực tiếp quán triệt các nội dung của Nghị quyết. Ảnh: Hải Thượng
Đại tá Trần Hải Bình - Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An trực tiếp quán triệt các nội dung của Nghị quyết. Ảnh: Hải Thượng

Tại hội nghị, Đại tá Trần Hải Bình - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh trực tiếp quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; Chỉ thị số 35-KL/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trên hai tuyến biên phòng tổ chức quán triệt, triển khai có hiệu quả các nội dung của Hội nghị Trung ương 10, khóa XII.

Đại tá Trần Hải Bình đề nghị các đơn vị tập trung chỉ đạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2019, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; gắn với tích cực chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ XI, nhiệm kì 2020 - 2025.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới.

Tin mới