mask

Các huyện Nam Đàn, Quỳnh Lưu học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Các huyện Nam Đàn, Quỳnh Lưu tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Toàn cảnh hội nghị tại huyền Nam Đàn. Ảnh Đậu Thắng
Toàn cảnh hội nghị tại huyền Nam Đàn. Ảnh Đậu Thắng

 * Ngày 30/1, Huyện ủy Nam Đàn tổ chức Hội nghị học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 cho các đại biểu là cán bộ chủ chốt của huyện. Hội nghị đã được tiếp thu những nội dung cơ bản: Một số vấn đề khái quát về phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong cách làm việc của Bác; Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này, Huyện ủy Nam Đàn cũng đã triển khai Nghị quyết 08 của BTV Tỉnh ủy về công tác  bảo vệ môi trường và kế hoạch số 111 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).                                                               

 * Sáng 30/1, Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2018 cho hơn 350 đảng viên của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Quỳnh Nghĩa, các đồng chí trong BTV và bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh.

Tin mới