mask

Các nhà máy thủy điện ở Nghệ An sản xuất 937 triệu kW điện

(Baonghean.vn) - Hiện trên địa bàn Nghệ An có 12 nhà máy thủy điện đã đi vào hoạt động. Theo số liệu thống kê của Sở Công thương, 6 tháng đầu năm 2017, số lượng điện sản xuất từ các nhà máy thủy điện đạt trên 937 triệu kW; Tổng doanh thu từ các nhà máy hơn 1.123,8 tỷ đồng.

Bức ảnh Thủy điện bản Vẽ của tác giả Đoàn Vă Quang
Thủy điện Bản Vẽ có số lượng điện sản xuất dẫn đầu 12 nhà máy thủy điện trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Đoàn Văn Quang

Trong đó, có tốp 3 nhà máy sản xuất lượng điện lớn gồm: Nhà máy thủy điện Bản Vẽ đạt hơn 449 triệu kW, doanh thu gần 520 tỷ đồng; Nhà máy thủy điện Hủa Na đạt 191 triệu kW, doanh thu 182 tỷ đồng; Nhà máy thủy điện Khe Bố đạt 151 triệu kW, doanh thu hơn 166 tỷ đồng…

Thông tin từ Cục thuế Nghệ An, 6 tháng đầu năm 2017, các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh đã đóng góp ngân sách hơn 158,8 tỷ đồng.

Theo dự báo, năm nay lượng mưa nhiều, các hồ thủy điện tích được nước, vì vậy công tác phát điện đều trong các tháng. Kế hoạch đặt ra 6 tháng cuối năm, các nhà máy thủy điện trên địa bàn Nghệ An sản xuất được 1 tỷ 390 triệu kW, doanh thu dự tính 1.382 tỷ đồng.

 » Nghệ An loại khỏi quy hoạch 14/46 dự án thủy điện quy mô nhỏ, hiệu quả thấp
 

Nguyên Nguyên

Tin mới