mask

Các sở, ngành ở Nghệ An phải hoàn thiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy trong tháng 5

(Baonghean.vn) - Thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết, đến nay, 36/36 đề án của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh đã được Hội đồng thẩm định của Tỉnh ủy thẩm định xong. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có thông báo phê duyệt đề án.
Các sở, ngành ở Nghệ An phải hoàn thiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy trong tháng 5 ảnh 1
Cán bộ xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc giải quyết thủ tục cho nhân dân. Ảnh: Thành Duy

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh thực hiện việc rà soát, hoàn thiện lại đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, trình UBND tỉnh phê duyệt (qua Sở Nội vụ) để triển khai thực hiện.

Văn bản yêu cầu thời gian hoàn thành trong tháng 5/2019.

Đây là một trong những nội dung công văn của UBND tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý ký ban hành đầu tháng 4 vừa qua về việc triển khai thực hiện Thông báo số 1516 -TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trước đó, ngày 13/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có thông báo về việc phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các địa phương, đơn vị, sau khi nghe báo cáo kết quả thẩm định vào ngày 8/1.

Thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết, đến nay, đã có 36/36 đề án của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh đã được Hội đồng thẩm định của Tỉnh ủy thành lập thẩm định xong.

Trước đó, ngày 30/8/2018, 21/21 huyện, thành phố, thị xã được Hội đồng thẩm định đề án thông qua, tuy nhiên còn phải bổ sung, sửa đổi do chưa đạt chỉ tiêu giảm 10% đơn vị sự nghiệp, biên chế theo yêu cầu.

Kết quả thẩm định cho thấy, phần lớn các đề án đều đưa ra được mục tiêu, chỉ tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế từ nay đến năm 2021 và những năm tiếp theo, trong đó: Mỗi cơ quan, đơn vị đều giảm tối thiểu 1 tổ chức bên trong; giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp trực thuộc; giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015; năm 2025 giảm tiếp 10% so với năm 2021; năm 2030 giảm tiếp 10% so với năm 2025.

Các đề án cũng đảm bảo không tăng đầu mối, các tổ chức trung gian trực thuộc; một số sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường... xác định và thực hiện tốt phương án tự chủ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Hiện tại các sở, ngành đang hoàn thiện trình UBND tỉnh phê duyệt.

Tin mới