mask

Các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Nghệ An cơ bản hoàn thành đại hội

(Baonghean.vn) - Đến cuối tháng 5/2020, có 62/62 Đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An (CCQ) được duyệt đại hội đã tiến hành thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Nghệ An cơ bản hoàn thành đại hội ảnh 1
Bầu BCH Đảng bộ Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh tư liệu NN

Quá trình tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh chỉ đạo thực hiện theo tinh thần "4 không" để phù hợp với tình hình mới và trong thời điểm thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, gồm: (1) "Đại hội không giấy"; (2) Không bố trí hoa tươi tại bục phát biểu, bàn chủ trì, bàn thư ký và hoa chúc mừng đại hội trên sân khấu; (3) Không tổ chức văn nghệ chào mừng đại hội; (4) Không tổ chức liên hoan chúc mừng sau đại hội.

Một số đơn vị ứng dụng công nghệ hiệu quả, gửi tài liệu cho đại biểu thông qua hệ thống điện tử mã vạch QR, điển hình như: Đảng bộ Cơ quan Tỉnh đoàn, Đảng bộ Sở Nội vụ, Đảng bộ Sở Tư pháp, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải, Đảng bộ Sở Y tế, Đảng bộ Cục Thuế...

Các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Nghệ An cơ bản hoàn thành đại hội ảnh 2
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Về bầu cử cấp ủy khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên: Các đơn vị cơ bản đã bầu 1 lần đủ số lượng, đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên; đề án nhân sự cấp ủy có chất lượng, xác định rõ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu; chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch gắn với chủ động bố trí, sắp xếp cán bộ.

Tổng số cấp ủy đã được bầu cử tại đại hội cấp cơ sở gồm 406 đồng chí (trong đó tái cử: 275 đồng chí = 67.73%; tham gia lần đầu: 131 đồng chí = 32.27%). Có 6 đơn vị bầu khuyết chức danh Bí thư (Đảng bộ Sở Công Thương, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh, Chi bộ Liên minh HTX), ngoài ra còn có 4 đơn vị bầu khuyết cấp ủy (Đảng bộ Sở Nội vụ, Đảng bộ Cục Thuế Nghệ An, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An).

Công tác tuyên truyền trước và trong đại hội đã được các đơn vị quan tâm, tuyên truyền trực quan được bố trí tại nơi tổ chức đại hội trước và trong thời gian diễn ra đại hội. Việc tuyên truyền kết quả đại hội được phản ánh khá đậm nét trên Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An và các báo ngành, trang Website của Đảng ủy Khối. Nội dung trang trí, khánh tiết hầu hết đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và của Đảng ủy Khối.

Trước đó, thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh ban hành Hướng dẫn số 16/HD/ĐUK, kế hoạch đại hội cơ sở; thành lập Tổ chỉ đạo, phân công các đồng chí Ủy viên BTV và cán bộ chuyên quản thường xuyên bám sát, đôn đốc, hướng dẫn chỉ đạo đại hội để phối hợp chỉ đạo đại hội, phát hiện, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để đại hội các tổ chức đảng diễn ra đúng kế hoạch với chất lượng tốt.

Tin mới