Các trường THPT công lập Nghệ An sẽ không được thu tiền vận động tài trợ trong học kỳ I

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Văn bản số 1758/SGD&ĐT – KHTC về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2019 – 2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An ban hành vào cuối tháng 9/2019.

Theo văn bản của Sở GD&ĐT, thì hiện nay một số trường THPT công lập đã có tờ trình và kế hoạch vận động tài trợ (trước đây thường gọi là xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất) theo Thông tư số 16/2018/TT – BGD ĐT trình Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét phê duyệt.

Tuy nhiên, Sở sẽ thực hiện giãn thời gian phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ cho các nhà trường và dự kiến sẽ phê duyệt vào học kỳ II năm 2019 – 2020.

Năm học 2019 - 2020, các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh đều chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ. Vì thế, nếu trường nào đã thực hiện thu là trái với quy định. Ảnh: MH

Trao đổi thêm về vấn đề này, đại diện Phòng Kế hoạch – Tài chính (Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết): Điều này, không có nghĩa là các trường không được thu mà sẽ thu vào thời điểm khác ở học kỳ II để giúp phụ huynh dãn các khoản thu đầu năm. Thời gian học kỳ I sẽ dành để các trường vận động, tuyên truyền cho phụ huynh hiểu về nội dung thu này.

Hiện,  cũng chưa có một trường THPT công lập nào được Sở phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ. Vì thế, theo quy định, sẽ chưa một trường nào được thu vận động tài trợ đầu năm học.

Để chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các đơn vị cần tuyên truyền cho người dân nắm bắt được chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc, thu đóng góp của nhân dân để tăng cường cơ sở vật chất tại các nhà trường. Việc thực hiện vận động và quản lý sử dụng nguồn thu phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục không được đặt ra hoặc đề nghị Ban đại diện  cha  mẹ học sinh thực hiện các khoản thu khác từ học sinh và phụ huynh học sinh dưới danh nghĩa đóng góp tự nguyện hoặc thỏa thuận. Các cơ sở giáo dục thực hiện việc giãn thời gian thu, không tổ chức thu góp nhiều khoản thu trong một thời điểm.

Trong quá trình thực hiện các khoản thu, các địa phương phải thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện việc thu, chi tại các nhà trường.

Đặc biệt, cần xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong công tác quản lý, tài chính như thực hiện thu, đóng góp các khoản tự nguyện không đúng quy trình (chưa có kế hoạch phê duyệt đã thực hiện thu tiền của cha mẹ học sinh), các khoản thu được chưa nộp (hoặc nộp không đầy đủ, không kịp thời) vào Kho bạc Nhà nước theo quy định, không cung cấp biên lai thu tiền (hoặc hóa đơn) cho học sinh.

Mỹ Hà

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới