mask

Cách tra cứu lỗi giao thông theo biển số xe từ 1/6

Tài xế vào website của Cục CSGT, nhập biển số xe là có thể tra cứu những lỗi giao thông đã bị xử phạt thông qua hình ảnh vi phạm.
Video:Cách tra cứu lỗi giao thông theo biển số xe từ 1/6.

Tin mới