Cấm công chức, viên chức truy cập mạng xã hội giờ hành chính

Tỉnh Bình Thuận vừa có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng chấn chỉnh lại tác phong, đạo đức công chức.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương phải xây dựng quy chế về chuẩn mực đạo đức trong thi hành công vụ, trong công tác và khi tiếp xúc với nhân dân; chấn chỉnh, xử lý tình trạng công chức dùng mạng xã hội để tuyên truyền, đăng tải, bình luận các thông tin và hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức xã hội hoặc những thông tin thiếu chính xác, không trung thực.

Cấm công chức, viên chức truy cập mạng xã hội giờ hành chính ảnh 1
 

 Đặc biệt, công chức, viên chức không được truy cập, đăng tải, bình luận hoặc sử dụng mạng xã hội để làm việc riêng trong giờ hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên tự kiểm tra, kiểm soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở ngành, đơn vị, địa phương mình trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao để kịp thời giáo dục, xử lý theo quy định./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới