mask

Cấm mang vàng miếng, vàng nguyên liệu khi xuất, nhập cảnh

Đối với vàng trang sức, vàng mỹ nghệ cá nhân mang theo người có tổng khối lượng giới hạn ở mức dưới 300g.

Cấm mang vàng miếng, vàng nguyên liệu khi xuất, nhập cảnh ảnh 1

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Vàng miếng bị cấm mang theo người khi xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu Việt Nam. Theo dự thảo Thông tư, các cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu, giấy thông hành, chứng minh thư biên giới không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu.

Cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh chỉ có thể mang theo vàng trang sức, vàng mỹ nghệ có tổng khối lượng dưới 300g. Số lượng vượt quá sẽ phải khai báo với cơ quan Hải quan và phải nộp thuế theo quy định hiện hành của pháp luật.

Khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành, chứng minh thư biên giới, cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài được phép mang theo vàng trang sức đeo trên người mà không phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Người nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam không được phép mang theo vàng miếng khi nhập cảnh. Trong trường hợp mang theo vàng nguyên liệu, vàng trang sức, vàng mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan và phải nộp thuế theo quy định hiện hành.

Người Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, vàng mỹ nghệ có tổng khối lượng dưới 300g. Từ 300g trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan và phải nộp thuế theo quy định.

Trong trường hợp cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, vàng mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 1kg trở lên phải có Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh do NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú cấp, đồng thời phải khai báo với cơ quan Hải quan và nộp thuế theo quy định pháp luật.
Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh theo quy định phải gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện một bộ hồ sơ đến NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú.

Dự thảo Thông tư cũng đặc biệt nhấn mạnh việc cá nhân Việt Nam và nước ngoài tuyệt đối không được gửi vàng ra nước ngoài, hoặc nhận vàng gửi từ nước ngoài vào dưới hình thức quà biếu, tặng qua đường bưu điện, hàng không, hàng hải./.

Theo (VOV) - L.T

Tin mới