mask

Cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật thôi việc nếu vi phạm các lỗi sau

Cán bộ, công chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc nếu vi phạm các lỗi sau đây.
Cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật thôi việc nếu vi phạm các lỗi sau ảnh 1
 

Tin mới