Cán bộ nêu gương là xây dựng hình ảnh, uy tín của Đảng

Nêu gương thể hiện “nói đi đôi với làm”. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên chính là xây dựng hình ảnh, uy tín của Đảng.

Một trong những biện pháp để đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình chính là làm gương, nêu gương trong mọi lúc, mọi nơi cho cấp dưới và cho quần chúng nhân dân.

“Nêu gương” thể hiện “nói đi đôi với làm”, thực hiện tốt biện pháp này sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, đồng thời thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Quy định số 08 nêu rõ, để thực hiện trách nhiệm nêu gương, cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết…. Phải đi đầu thực hiện trách nhiệm nêu gương, phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống các hiện tượng tiêu cực, như chủ nghĩa cá nhân, nói không đi đôi với làm, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cửa quyền, lạm quyền, trục lợi...

Cán bộ nêu gương là xây dựng hình ảnh, uy tín của Đảng ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển. Ảnh: Báo Lao Động

Thực hiện theo Quy định này, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương chỉ đạo các đồng chí cấp ủy, cũng như thủ trưởng các sở ngành đăng ký việc làm mới để thực hiện việc nêu gương. Những điểm đăng ký là mốc cũng như tiêu chí để đánh giá, xếp loại, cũng như kiểm lại những công việc của từng người trong thực hiện nhiệm vụ.


“Muốn nêu gương thì nói đi đôi với làm. Bản thân tôi chỉ tâm niệm 1 điều, mình nói gì thì mình phải làm cái đó cho chuẩn. Suy nghĩ và hành động đặt lợi ích chung lên trên hết, từ công tác cán bộ cho đến quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, nhất là phải có tư duy để sự phát triển chung của tỉnh tốt hơn. Mong muốn của tôi Đảng phải mạnh, chính quyền phải hành động, nói đi đôi với làm” - ông Nguyễn Mạnh Hiển nói.

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo chính là xây dựng hình ảnh, uy tín của Đảng. Bởi thế, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn đặc biệt coi trọng việc rèn luyện, giáo dục, bồi dưỡng, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh, cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu, nghiêm túc rèn luyện, phấn đấu để cấp dưới nhìn vào, học hỏi và noi theo.

Cán bộ nêu gương là xây dựng hình ảnh, uy tín của Đảng ảnh 2
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: Báo TNMT.

"Khi đã là cán bộ đảng viên và nhất là cán bộ lãnh đạo, để cấp dưới của mình và những người chúng ta cần tập hợp, vận động họ làm theo thì bản thân lãnh đạo phải nêu gương. Bản thân mỗi cán bộ đảng viên phải hết sức nghiêm túc, cố gắng rèn luyện phấn đấu để mình là một tấm gương cho người khác noi theo” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Hiệu quả của nêu gương trong lãnh đạo, nhất là trong công tác tư tưởng thể hiện qua căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Vấn đề đặt ra là ai nêu gương cho ai? Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

Vì thế, Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên không những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt, mà còn phải làm gương trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, luôn nói phải đi đôi với làm.

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: “Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Một đảng viên nhưng giữ chức vụ cao thì tầm ảnh hưởng lớn hơn. Cán bộ cấp cao nếu làm việc tốt, tạo động lực lớn, có sức lan tỏa lớn và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn. Ngược lại, cán bộ cấp cao không tốt, thì rõ ràng tác động tiêu cực, ảnh hưởng và uy tín của đảng rất lớn”.

Cán bộ nêu gương là xây dựng hình ảnh, uy tín của Đảng ảnh 3
Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương

Nếu chỉ nêu mà công việc ai lo việc đấy, làm theo nhận thức mà không có quán triệt sâu sắc thì việc nêu gương chỉ là hình thức. Bởi thế, “nêu gương - nói phải đi đôi với làm”. Nêu gương trước hết về nhận thức, tư tưởng, lý luận, lý tưởng cách mạng. Nêu gương trong công việc, được phân công thì thực hiện tốt nhất công việc của mình trong lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt, nêu gương trong đạo đức lối sống, đây là điều rõ nhất là chuẩn mực đạo đức trong Đảng, học tập theo đạo đức Bác Hồ.

Nguyên Phó ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Vinh cho rằng, cần nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu cấp ủy, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát Đảng, giám sát của nhân dân đối với việc nêu gương.

“Đối với mình phải thực hiện phương châm “nói ít làm nhiều”, “nói đi đôi với làm”, đã làm thì làm quyết liệt, có hiệu quả. Tôi nghĩ rằng, thực hiện nêu gương phải đi vào cụ thể. Để thực hiện đi trước tiên phong như vậy thì mình phải hết sức cầu thị lắng nghe đánh giá về ưu điểm và khuyết điểm, đặc biệt là khuyết điểm, không tự kiêu tự đại. Đối với đồng chí mình phải hết sức trân trọng, trung thực, đoàn kết, có tư tưởng nhân văn và bao dung trước lỗi lầm vấp ngã của đồng chí trên cơ sở quy định và điều lệ Đảng”- ông Nguyễn Hồng Vinh nói.

Nêu gương thể hiện “nói đi đôi với làm”. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, chính là xây dựng hình ảnh, uy tín của Đảng. Từng đảng viên phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện"tư duy nhiệm kỳ", cục bộ, bè phái... Phải đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và trở thành nếp văn hóa của của mỗi cán bộ, đảng viên; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...

Thực hiện tốt việc nêu gương nhất định sẽ tăng thêm niềm tin của nhân dân vào Đảng./.

Tin mới