mask

Cán bộ quân đội 16 quốc gia về Kim Liên, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Đoàn do Trung tướng Nguyễn Ngọc Tương - Phó Chính ủy, Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn, cùng 26 học viên từ 16 quốc gia trên thế giới đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên.
Tham quan quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 12/10, về Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn), dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan quê hương của Người. 
Đoàn cán bộ các quốc gia bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phòng dân tộc của nhân dân Việt Nam, đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới. 

Những đại biểu đoàn công tác này là cán bộ quân đội thuộc 16 quốc gia, đang học lớp quan chức Quốc phòng Quốc tế K5 tại Học viện Quốc phòng Việt Nam. Trong thời gian hơn 1 tháng các học viên sẽ được nghiên cưu và học tập về truyền thống, lịch sử, bài học về chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, đường lối quan điểm của Đảng ta về quân sự và quốc phòng.

Đây là một trong những nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng của Việt Nam và thể hiện vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong công tác đào tạo quan chức quốc phòng trên thế giới. 

Đoàn cán bộ quân sự các nước tham quan quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn cán bộ quân sự các nước tham quan quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng trong dịp này cán bộ, giảng viên, học viên lớp quan chức Quốc phòng Quốc tế K5, Học viện Quốc phòng tham quan quê nội, quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

                                         

Tin mới