mask

'Cần câu' thoát nghèo của nông dân Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đi vào cuộc sống, Hội Nông dân huyện Anh Sơn đã có nhiều giải pháp nâng cao đời sống của hội viên. Trong đó, việc xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp hàng trăm lượt hộ nông dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thực hiện đề án khôi phục thương hiệu cam Bãi Phủ, Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Anh Sơn đã hỗ trợ 20 hộ nông dân vay 600 triệu đồng, bình quân 30 triệu đồng/hộ. Đề án được triển khai chủ yếu ở thôn Tháng Tám, thôn 2/9. Hiện cây cam đang trong giai đoạn phát triển tốt, hứa hẹn cho người dân nguồn thu nhập cao.

Nhờ có quỹ hỗ trợ nông dân mà 30 hộ ở xã Đỉnh Sơn đã khôi phục được cây cam Bãi Phủ
Nhờ có quỹ hỗ trợ nông dân mà 30 hộ ở xã Đỉnh Sơn đã khôi phục được cây cam Bãi Phủ.

Anh Bùi Mạnh Cường ở  thôn Tháng Tám, xã Đỉnh Sơn cho biết: “Được Quỹ Hỗ trợ nông dân cho vay 30 triệu đồng, tôi mua 400 gốc cam V2 và cam Xã Đoài trồng trên diện tích 7 sào  đất vườn, dự tính chỉ cần 2-3 vụ cam cho thu hoạch là có thể trả hết nợ và thu lãi nên tôi rất yên tâm sản xuất”.

Với ông Cao Ngọc Cơ ở thôn 4, xã Cao Sơn khi nhận được vay 10 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân ông đã đầu tư trồng cây rễ hương  trên 1 ha đất đồi nhận khoán của gia đình. Cây rễ hương rất thích hợp với khí hậu nơi đây, chăm sóc đơn giản. Ước tính với 1 ha rễ hương sẽ cho thu nhập khoảng 180- 200 triệu đồng.

 Phát triển cây rễ hương mang lại hiệu quả kinh tế cao cho ông Cao Ngọc Cơ thôn 4 xã Cao Sơn
Ông Cao Ngọc Cơ ở thôn 4, xã Cao Sơn nhờ nguồn vốn của quỹ hỗ trợ nông dân đầu tư trồng cây rễ hương cho hiệu quả kinh tế cao.

Với mục tiêu ngày càng có nhiều hội viên nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu nhờ nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân Anh Sơn đã tập trung huy động vốn bằng nhiều hình thức để xây dựng và phát triển quỹ. Tính đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp hội đang quản lý hơn 2,3 tỷ đồng , trong đó, hơn 2,1 tỷ đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh phân bổ và 235 triệu đồng từ sự đóng góp của hội viên nông dân.

Các nguồn vốn này được hội viên vay vốn đầu tư vào các mô hình như chăn nuôi bò hàng hóa ở Vĩnh Sơn, khôi phục cam Bãi Phủ tại Đỉnh Sơn, phát triển cây rễ hương ở Cao Sơn... Mỗi hội viên được vay nguồn vốn trong thời gian 2 đến 3 năm, qua kiểm tra nguồn vốn vay, hội viên nông dân đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh.

Hội nông dân huyện trao bò cho gia đình anh Trần Văn Hiếu ở thôn 1 xã Tường Sơn.
Hội Nông dân huyện Anh Sơn  trao bò cho gia đình anh Trần Văn Hiếu ở thôn 1, xã Tường Sơn.

Ngoài hỗ trợ nguồn vốn, khoa học kỹ thuật thì hội còn vận động mỗi hội viên tiết kiệm 3.000 đồng để mua 6 con bò giúp hội viên nghèo các  xã Tường Sơn, Tào Sơn, Cẩm Sơn, Tam Sơn, Thị trấn và Cao Sơn”.

Bên cạnh đó, hội khai thác có hiệu quả các nguồn vốn từ các ngân hàng CSXH,  NN&PTNT,  đến nay các cấp hội đang quản lý trên 123 tỷ đồng, cho hơn 4.320 lượt hộ vay. Nhờ đó  hiện nay toàn hội  đã có 17 hộ đạt sản xuất, kinh doanh giỏi cấp trung ương, 99 hộ cấp tỉnh, 583 hộ cấp huyện và 7.093 hộ cấp cơ sở.

Tính đến nay, Quỹ hỗ trợ nông dân  Anh Sơn đã giúp hàng nghìn lượt hộ vay vốn với lãi suất ưu đãi, đầu tư phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, từng bước nâng cao đời sống nông dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Lê Na

Đài TT-TH Anh Sơn

Tin mới