Cần khảo sát kỹ trước khi sáp nhập khối, xóm chưa đủ tiêu chuẩn

(Baonghean.vn) - Chiều 13/4, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả quý I và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Phương Thúy ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Phương Thúy

Hội nghị đã đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Các đại biểu đã thảo luận với các nội dung liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với nội dung mà Ban Tổ chức Tỉnh ủy đưa ra, đồng thời nhấn mạnh việc nêu cao tinh thần của người đứng đầu trong thực hiện bởi đây là vấn đề lớn và khó.

Liên quan đến vấn đề rà soát, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các khối, xóm, thôn, bản, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cho rằng, cần có đề án rõ ràng.

Đồng chí Cao Thị Hiền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Thúy ảnh 2
Đồng chí Cao Thị Hiền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Thúy
Kết luận tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao các cơ quan, đơn vị đã xây dựng các nội dung cụ thể, rõ ràng; đồng thời yêu cầu cần có sự thống nhất cao trong cách làm cũng như xây dựng và thực hiện.   
Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần rà soát và khảo sát thật kỹ trong việc sáp nhập khối, xóm, thôn, bản, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn để đưa ra các phương án thực hiện có hiệu quả.
Đối với Đề án tổ chức lại văn phòng cấp ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu nghiên cứu sắp xếp hợp lý. 
Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng yêu cầu, các sở, ngành trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cần nghiên cứu thực hiện không chỉ giải quyết các vấn đề ở cấp sở mà còn phải chú ý giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ cấu ngành dọc.
Trong đó, một số đơn vị trực thuộc UBND tỉnh như công ty, đơn vị sự nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Nội vụ tham mưu phương án sắp xếp của các đơn vị này.

Liên quan một số ngành như Giáo dục và Y tế, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần nghiên hết sức cứu cẩn trọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vì hai ngành này vô cùng quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan chủ trì tham mưu phải hết sức cẩn thận, trên tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đã giao cần thực hiện quyết liệt nhưng phải đúng nguyên tắc và trình tự./.

Tin mới