mask

Cần quy định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ biển

(Baonghean.vn) - Góp ý về dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH Nghệ An đều thống nhất việc cần thiết phải sửa đổi Luật này nhằm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu...

Chiều 6/6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi), dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức tòa án nhân dân.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tham gia cùng phiên thảo luận tại tổ với Đoàn ĐBQH các tỉnh Lào Cai và Trà Vinh.

Các đại biểu Nghệ An tham gia kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN
Các đại biểu Nghệ An tham gia kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại tổ, góp ý về dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH Nghệ An đều thống nhất việc cần thiết phải sửa đổi Luật này nhằm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, cùng với quân đội nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ĐBQH Nguyễn Sỹ Hội cho rằng cần quy định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ biển nhằm góp phần đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân.  

ĐBQH Trần Văn Mão cho rằng cần xem xét lại tổ chức dân quân tự vệ trong các doanh nghiệp để đảm bảo tính phù hợp với các quy định của Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra để luật có tính khả thi cao, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, cần lưu ý về các chế độ thi đua khen thưởng trong lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật về chế độ thi đua khen thưởng.

ĐBQH Mong Văn Tình cho rằng cần thống nhất tên gọi đối với các chức danh trong lực lượng dân quân tự vệ, quy định rõ về trang phục, chế độ chính sách, phụ cấp đặc thù của đội ngũ dân quân tự vệ.

Phát biểu về nội dung dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức tòa án nhân dân, các đại biểu thống nhất cao về việc ban hành dự thảo Nghị quyết nhằm đảm bảo lực lượng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao.

Tin mới