mask

Cần rà soát lại tinh giản biên chế để phù hợp với thực tế

(Baonghean.vn) - Đây là đề xuất được nêu tại cuộc giám sát về công tác tổ chức bộ máy, biên chế và hợp đồng lao động của HĐND tỉnh tại huyện Quỳnh Lưu chiều 4/5. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường chủ trì cuộc làm việc.

UBND huyện Quỳnh Lưu hiện có 12 phòng, cơ quan chuyên môn và 1 ban quản lý dự án, trong đó có 75/79 biên chế được giao; có 4 đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; đơn vị sự nghiệp giáo dục có 100 trường học.

Năm 2015, UBND huyện xét tuyển 2 viên chức Đài TT-TH, năm 2016 xét tuyển 7 viên chức trung tâm VH-TT; năm 2016 xét tuyển đặc cách 1 viên chức văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Đối với ngành giáo dục và đào tạo, từ năm 2015 đến nay, UBND huyện đã tổ chức tuyển dụng vào biên chế 133 viên chức và xét tuyển 230 giáo viên làm hợp đồng theo Thông tư liên tịch số 09. Thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc tinh giản biên chế, từ năm 2015 - 2017 đã tinh giản được 10 công chức và 25 viên chức các đơn vị sự nghiệp.

Phó chủ tịch HĐND Hoàng Viết Đường chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Phương Thúy
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Phương Thúy

Đối với cấp xã, hiện nay toàn huyện có tổng số cán bộ, công chức được giao là 751 người, biên chế hiện có là 730 người, trong đó cán bộ 334 người, công chức 396 người. Tổng số cán bộ không chuyên trách hiện có là 582 người.

Công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm được thực hiện kịp thời, đúng quy trình và quy định. Giai đoạn 2015 - 2017, UBND huyện đã thi hành kỷ luật đối với 41 công chức và 4 viên chức quản lý có sai phạm.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát HĐND tỉnh nêu nhiều vấn đề, đặc biệt là hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực hiện tại; định hướng tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế của nhà trường; chính sách và quyền lợi đối với lao động…

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Hoàng Danh Lai - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, thời gian qua về công tác tổ chức bộ máy, và biên chế, hợp đồng lao động huyện đã bám sát các quy trình, thủ tục và chỉ đạo của cấp trên.

Bên cạnh đó, có những bất cập như chủ trương sáp nhập Đài TT-TH Quỳnh Lưu với Trung tâm VH-TT, bởi mỗi đơn vị có những chức năng và nhiệm vụ chuyên môn khác nhau. Hay như tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế ở xã cũng gặp nhiều khó khăn, quy định thì rõ nhưng hướng cụ thể thì chưa có.

Để giải quyết các vướng mắc đó, trước mắt huyện quyết liệt, tích cực yêu cầu xã, thị trấn xây dựng các đề án vị trí việc làm để hướng tới thực hiện Nghị quyết TW6…

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường ghi nhận những nỗ lực cố gắng của nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như trong công tác tinh giản biên chế.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao UBND huyện Quỳnh Lưu thực hiện tốt sắp xếp bộ máy công chức, viên chức và công tác chỉ đạo cơ sở, xây dựng đề án vị trí việc làm và tinh giản biên chế chặt chẽ và nghiêm túc; tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức thu hút được nhiều lao động chất lượng cao và đảm bảo. Bên cạnh đó, huyện đã coi trọng giải quyết đơn thư khiếu nại, ổn định tình hình địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như số hợp đồng lao động trong cơ quan, đơn vị còn lớn và chưa được xử lý; tinh giản biên chế, hợp đồng lao động tồn dư cũ vẫn còn…

Theo đó, ông Hoàng Viết Đường đề nghị UBND huyện chỉ đạo, tham mưu, rà soát lại tinh giản biên chế để phù hợp với tình hình thực tế nhằm tránh trường hợp nơi thừa, nơi thiếu; phải tập trung có lộ trình để xử lý tình trạng hợp đồng lao động ở các đơn vị sự nghiệp công nhằm tránh xảy ra khiếu nại; chuẩn bị tinh thần về việc sáp nhập Đài TT-TH với Trung tâm VH-TT huyện Quỳnh Lưu. Riêng với ngành giáo dục, cần xây dựng đề án vị trí việc làm để nâng cao chất lượng dạy và học…

Tin mới