mask

Cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

(Baonghean.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, nòng cốt là ngành tuyên giáo thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tham mưu tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

* Ngày 25/2, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo, Trung tâm chính trị huyện Đô Lương về kết quả công tác tuyên giáo năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 2020 và  công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm chính trị huyện Đô Lương.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc tại Đô Lương. Ảnh: Công Mạnh
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc tại Đô Lương. Ảnh: Công Mạnh

Năm 2019, Ban Tuyên giáo huyện ủy Đô Lương đã chủ động tham mưu chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hướng dẫn, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trong nước, trong tỉnh, trong huyện; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện thiết thực và hiệu quả. Duy trì hoạt động điểm báo và kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề báo nêu.

Định hướng công tác thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường nhấn mạnh: Đô Lương cần tập trung tuyên truyền Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết; tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, có biện pháp xử lý kịp thời.

Cùng đó, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với học tập chuyên đề năm 2020; tuyên truyền có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo; quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm chính trị cấp huyện; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, trung tâm chính trị có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong giai đoạn mới.

* Cùng ngày, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Kha Văn Tám - Ủy vên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra kết quả công tác Tuyên giáo năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tổ chức bộ máy và biên chế, chế độ chính sách cho cán bộ, giảng viên, học viên, cơ sở vật chất, trang thiệt bị dạy học tại Ban Tuyên giáo -Trung tâm Chính trị huyện Kỳ Sơn.
* Trước đó, ngày 24/2, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc tại huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp về các nội dung nêu trên.

Tin mới